fbpx

КУРСОВЕ

Разгледайте предстоящите ни курсове с водещи лектори

лв.190

Ефективно управление на лични и семейни финанси

Курсът „Лични и семейни финанси“ предоставя основни стратегии за управление на финансовите ви средства. Курсистите ще разберат как да използват парите си спрямо целите си и ще разгледат възможни казуси в едно домакинство от двама и повече души.

Запиши сега

0% Завършен
0 / 8 Стъпки

лв.190

Инвестиции в недвижими имоти

Курсът “Анализ и инвестиции в недвижими имоти” предоставя необходимите знания, умения и инструменти за идентифицирането на успешна инвестиция в жилищен имот.

Виж повече

0% Завършен
0 / 16 Стъпки

лв.190

Изграждане и изпълнение на инвестиционна стратегия

Този курс ще ви научи на най-важният аспект на инвестирането - планирането, изграждането и поддържането на дългосрочен инвестиционен портфейл. Именно това е ключът към дългосрочен успех в инвестирането и гарантирането на дългосрочна финансова сигурност и по-ранно пенсиониране.

Виж повече

0% Завършен
0 / 11 Стъпки

лв.190

Инвестиции в акции

Курсът "Инвестиции в акции" ще разгледа фундаментите на оценка и анализ на акциите на различни компании. В този курс ще научите най-важните неща за най-популярния инвестиционен актив, който формира най-голяма част от портфейла на всеки инвеститор - акциите.

Виж повече

0% Завършен
0 / 9 Стъпки

лв.190

Застраховки и застрахователно дело

Обучението застъпва основни теми в застраховането като застрахователни услуги на пазара, ежедневен работен процес и процедури на застрахователни агенти и брокери, примери за продажба и добри практики.

Виж повече

0% Завършен
0 / 6 Стъпки

Free

Основи на инвестициите

Безплатният курс по Основи на инвестициите ще ви научи на основите на инвестиционната теория и практика. Обучението е подходящо за начинаещи в сферата на инвестирането. С него ще положите необходимата основа, за да станете успешни дългосрочни инвеститори.

Запиши безплатно

0% Завършен
0 / 8 Стъпки


Free

Основи на предприемачеството

Безплатният курс по Основи на предприемачеството ще ви научи на основните фундаменти на създаване и развиване на бизнес. В рамките на обучението ще придобиете фундаментални знания от света на предприемачеството, които ще ви бъдат полезни в правилното структуриране, управление и развитие на вашия бизнес.

Запиши сега

0% Завършен
0 / 7 Стъпки

лв.190

Бизнес планиране и стратегии

Курсът “Бизнес планиране и стратегии” разглежда три от най-успешните методологични рамки за изграждане на бизнес: Disciplined Entrepreneurship (Bill Aulet, MIT), Business Model Canvas (Alexander Osterwalder) и Lean Startup (Eric Ries). Курсистите ще приложат методи и похвати от всяка една от рамките върху своя реална бизнес идея.

Виж повече

0% Завършен
0 / 11 Стъпки

лв.190

Маркетинг и реклама

Курсът “Маркетинг и реклама” предоставя необходимите знания, умения и инструменти за изграждането на цялостна маркетингова стратегия за съществуващ и стартиращ бизнес и бранд.

Виж повече

0% Завършен
0 / 8 Стъпки

лв.190

Продажби и бизнес развитие

Обучението засяга всички етапи на продажбите от дефинирането на таргет аудитория, през правилното позициониране, определяне на нуждите на отсрещната страна и изграждане на дългосрочни отношения

Виж повече

0% Завършен
0 / 6 Стъпки

лв.190

Мениджмънт и управление

Курсът "Лидерство и управление на организацията" ще изгради ключови управленчески умения у курсистите. Обучението ще ви предложи основни знания за успешно управление на хора и организации в динамична бизнес среда.

Виж повече

0% Завършен
0 / 8 Стъпки

Free

Въведение в счетоводството – Безплатен уебинар – 24.06.2021

See more...

0% Завършен
0 / 1 Стъпки