Тагове

Данъци и доходи на физическите лица - май 2024 07/05/2024 5 седмици
Курсът има за цел да запознае курсистите с различните видовете доходи, получавани от физическите лица, както от България, така и от чужбина. Обучението ще разгледа различните видове данъци и данъчни с...
Допълнителни доходи - април 2024 22/04/2024 3 седмици
Курсът "Допълнителни доходи" има за цел да представи различни възможности за изкарване на допълнителни доходи, независимо от сферата на дейност на обучаващите се. Всяка тема представлява конкретна иде...
Корпоративно подоходно облагане - март 2024 26/03/2024 5 седмици
Курсът има за цел да запознае курсистите с правилата и особеностите на корпоративното облагане в България. Ще се обърне специално внимание на темите, свързани с формирането на счетоводен и данъчен фин...
Изграждане и изпълнение на инвестиционна стратегия - март 2024 25/03/2024 3 седмици
Курсът „Изграждане и изпълнение на инвестиционна стратегия“ цели да обучи курсистите как да изградят успешно портфолио. По време на обучението ще придобиете нужните умения, за да станете д...
Инвестиции в акции - февруари 2024 19/02/2024 4 седмици
Курсът “Инвестиции в акции” ще разгледа възможностите за оценяване и анализиране на акции на различни компании. По време на обучението ще придобиете знания за това какво представляват акци...