Тагове

Оперативно счетоводство 07/06/2022 22 седмици
Програмата по Оперативно счетоводствто е направена с цел да обясни на достъпен език как функционира данъчната система и какви са необходимите знания за да може да се практикува професията оперативен с...
Инвестиции в недвижими имоти - май 2022 16/05/2022 4 седмици
Курсът "Инвестиции в недвижими имоти" предоставя необходимите знания, умения и инструменти за идентифицирането на успешна инвестиция в жилищен имот. От обучението ще разберете как да направите инвести...
Практическо инвестиране - Изграждане и изпълнение на инвестиционна стратегия - май 2022 09/05/2022 4 седмици
Курсът „Изграждане и изпълнение на инвестиционна стратегия“ цели да обучи курсистите как да изградят успешно портфолио. По време на обучението ще придобиете нужните умения, за да станете д...
Въведение в счетоводството - април 2022 26/04/2022 4 седмици
„Въведение в счетоводството“ е безплатно обучение, чиято цел е да запознае участниците с основни понятия и принципи в счетоводството.Обучението е изцяло практически насочено и е подходящо ...
Лични финанси - април 2022 18/04/2022 3 седмици
Курсът „Изграждане на личен финансов план“ се фокусира върху съществени подходи и стратегии за управление на финансовите средства в личен и в семеен план. Курсистите ще се запознаят с мето...