Тагове

Инвестиции и допълнителни доходи - old 22/11/2021 39 седмици
Цялостната програма по Инвестиции и лични финанси на Finance Academy е създадена с цел да обясни на достъпен език как функционира светът на инвестициите и как да структурираме разумно личните си финан...
Лични финанси - ноември 2021 22/11/2021 4 седмици
Курсът „Изграждане на личен финансов план“ се фокусира върху съществени подходи и стратегии за управление на финансовите средства в личен и в семеен план. Курсистите ще се запознаят с мето...