Тагове

Инвестиции в недвижими имоти - декември 2022 05/12/2022 4 седмици
Курсът "Инвестиции в недвижими имоти" предоставя необходимите знания, умения и инструменти за идентифицирането на успешна инвестиция в жилищен имот. От обучението ще разберете как да направите инвести...
Изграждане на личен финансов план - ноември 2022 07/11/2022 3 седмици
Курсът „Изграждане на личен финансов план“ се фокусира върху съществени подходи и стратегии за управление на финансовите средства в личен и в семеен план. Курсистите ще се запознаят с мето...
Счетоводни стандарти за финансово отчитане - октомври 2022 25/10/2022 8 седмици
Счетоводната професия се упражнява на базата на действащите национални и международни счетоводни стандарти. Счетоводните стандарти представляват утвърдени писмени правила за водене на счетоводна отчет...
Данъци и такси върху инвестиции за физически лица - октомври 2022 10/10/2022 3 седмици
Курсът "Данъци и такси върху инвестиции за физически лица" предоставя необходимите знания, умения и инструменти за разбиране и усвояване на нормите по българското законодателство, свързани с облагане ...
Основи на инвестициите - септември 2022 19/09/2022 4 седмици
Курсът „Основи на инвестициите“ е въвеждащо обучение към обновената цялостна програма по „Инвестиции и допълнителни доходи“. Обучението е напълно безплатно и обхваща всичк...