Тагове

Данъци и данъчно облагане на търговските дружества 13/02/2024 10 седмици
Модулът "Данъци и данъчно облагане на търговските дружества" има за цел да даде на обучаващите се цялостна представа за нормативната уредба в областта на корпоративното данъчно облагане и сложността н...
Правила за облагане с ДДС в България - февруари 2024 13/02/2024 5 седмици
Курсът има за цел да запознае курсистите с правилата и особеностите на облагането с данък върху добавената стойност (ДДС) в България. Ще се обърне специално внимание на темите, свързани с общите прави...
Изготвяне на финансови отчети - януари 2024 16/01/2024 3 седмици
Финансовите отчети са крайният продукт от счетоводната дейност, който има голямо значение за своите потребители. Най-голям интерес към качеството на информацията във финансовите отчети имат собствениц...
Инвестиции в криптовалути - януари 2024 15/01/2024 4 седмици
В курса “Инвестиции в криптовалути” ще имате възможността да научите всички тънкости на дигиталните пари и каква е технологията зад тях. Обучението е подходящо за начинаещи в сферата на ин...
Инвестиции в недвижими имоти - декември 2023 11/12/2023 4 седмици
Курсът "Инвестиции в недвижими имоти" предоставя необходимите знания, умения и инструменти за идентифицирането на успешна инвестиция в жилищен имот. От обучението ще разберете как да направите инвести...