Тагове

Оперативно счетоводство и изготвяне на финансови отчети 28/11/2023 8 седмици
Модулът "Оперативно счетоводство и изготвяне на финансови отчети" има за цел да даде на обучаващите се представа за основните счетоводни принципи и стандарти. Модулът обхваща широк спектър от тем...
Оперативно счетоводство - ноември 2023 28/11/2023 5 седмици
Счетоводната професия се упражнява на базата на действащите национални и международни счетоводни стандарти. Счетоводните стандарти представляват утвърдени писмени правила за водене на счетоводна отчет...
Изграждане на личен финансов план - ноември 2023 13/11/2023 3 седмици
Курсът „Изграждане на личен финансов план“ се фокусира върху съществени подходи и стратегии за управление на финансовите средства в личен и в семеен план. Курсистите ще се запознаят с мето...
Въведение в предприемачеството - октомври 2023 23/10/2023 4 седмици
Курсът „Въведение в предприемачеството“ е въвеждащо обучение към обновената цялостна програма по "Предприемачество и бизнес мениджмънт". Обучението е напълно безплатно и обхваща всички осн...
Въведение в счетоводството - октомври 2023 10/10/2023 4 седмици
„Въведение в счетоводството“ е въвеждащо обучение към обновената цялостна програма по „Счетоводство и данъци“. Обучението е напълно безплатно и има за цел да запознае участници...