Тагове

Изграждане и изпълнение на инвестиционна стратегия - септември 2022 12/09/2022 3 седмици
Курсът „Изграждане и изпълнение на инвестиционна стратегия“ цели да обучи курсистите как да изградят успешно портфолио. По време на обучението ще придобиете нужните умения, за да станете д...
FinX Conference - септември 2022 10/09/2022 1 седмици
Инвестирайте в бъдещето си!Запознайте се с най-модерните доказани практики, които карат парите и новите технологии да работят за вас! FinX Conference ще събере на едно място инвеститори, фин...
Данъци и данъчно облагане на търговските дружества - септември 2022 06/09/2022 4 седмици
Курсът има за цел да запознае курсистите с правилата и особеностите на корпоративното облагане в България. Ще се обърне специално внимание на темите, свързани с формирането на счетоводен и данъчен фин...
Правила и облагане с ДДС в България - юли 2022 19/07/2022 4 седмици
Курсът има за цел да запознае курсистите с правилата и особеностите на облагането с данък върху добавената стойност (ДДС) в България. Ще се обърне специално внимание на темите, свързани с общите прави...
Инвестиции в акции - юли 2022 18/07/2022 3 седмици
Курсът “Инвестиции в акции” ще разгледа възможностите за оценяване и анализиране на акции на различни компании. По време на обучението ще придобиете знания за това какво представляват акци...