Тагове

Въведение в счетоводството - април 2022 26/04/2022 4 седмици
„Въведение в счетоводството“ е безплатно обучение, чиято цел е да запознае участниците с основни понятия и принципи в счетоводството.Обучението е изцяло практически насочено и е подходящо ...
Лични финанси - април 2022 18/04/2022 3 седмици
Курсът „Изграждане на личен финансов план“ се фокусира върху съществени подходи и стратегии за управление на финансовите средства в личен и в семеен план. Курсистите ще се запознаят с мето...
Данъци и такси върху инвестиции за физически лица - март 2022 28/03/2022 3 седмици
Курсът "Данъци и такси върху инвестиции за физически лица" предоставя необходимите знания, умения и инструменти за разбиране и усвояване на нормите по българското законодателство, свързани с облагане ...
Инвестиции в акции - март 2022 14/03/2022 4 седмици
Курсът Инвестиции в акции ще разгледа фундаментите на оценка и анализ на акциите на различни компании. Умелото инвестиране в акции е ядрото на всяка успешна инвестиционна стратегия, затова познаването...
Основи на инвестициите - март 2022 14/03/2022 3 седмици
Курсът „Основи на инвестициите“ е въвеждащо обучение към обновената цялостна програма по „Инвестиции и допълнителни доходи“. Обучението е напълно безплатно и обхваща всичк...