Тагове

Финансови пазари 27/05/2024 15 седмици
Модулът "Финансови пазари" има за цел да даде на обучаващите се цялостна представа за финансовите пазари, включително за това как функционират, как курсистите могат да инвестират в тях и как могат да ...
Данъци и доходи на физическите лица - май 2024 23/05/2024 5 седмици
Курсът има за цел да запознае курсистите с различните видовете доходи, получавани от физическите лица, както от България, така и от чужбина. Обучението ще разгледа различните видове данъци и данъчни с...
Допълнителни доходи - май 2024 13/05/2024 3 седмици
Курсът "Допълнителни доходи" има за цел да представи различни възможности за изкарване на допълнителни доходи, независимо от сферата на дейност на обучаващите се. Всяка тема представлява конкретна иде...
Инвестиции в Airbnb - май 2024 07/05/2024 1 седмици
Обучението е затворено само за курсисти от модула „Имоти: Инвестиции, ремонти и фондове“ и включва лекции, акцентиращи върху създаването и оптимизацията на листинги в Airbnb, както и на по...
P2P инвестиции в недвижими имоти - май 2024 07/05/2024 1 седмици
Обучението е затворено само за курсисти от модула „Имоти: Инвестиции, ремонти и фондове“ и включва лекции, акцентиращи върху инвестирането в недвижими имоти чрез платформи за P2P (peer-to-...