Тагове

Изготвяне на финансови отчети - януари 2025 21/01/2025 3 седмици
Финансовите отчети са крайният продукт от счетоводната дейност, който има голямо значение за своите потребители. Най-голям интерес към качеството на информацията във финансовите отчети имат собствениц...
Инвестиции в недвижими имоти - декември 2024 09/12/2024 4 седмици
Курсът "Инвестиции в недвижими имоти" предоставя за напълно начинаещи необходимите знания, умения и инструменти за идентифицирането на жилищен имот както за успешна инвестиция, така и за лично ползван...
Изграждане на бизнес план - декември 2024 02/12/2024 4 седмици
Курсът „Изграждане на бизнес план“ ще покрие основните аспекти на стартирането на собствен бизнес и развитието на вече съществуваща компания. Обучението е практически насочено и ще демонст...
Оперативно счетоводство - ноември 2024 26/11/2024 6 седмици
Счетоводната професия се упражнява на базата на действащите национални и международни счетоводни стандарти. Счетоводните стандарти представляват утвърдени писмени правила за водене на счетоводна отчет...
Изграждане на личен финансов план - ноември 2024 18/11/2024 3 седмици
Курсът „Изграждане на личен финансов план“ се фокусира върху съществени подходи и стратегии за управление на финансовите средства в личен и в семеен план. Курсистите ще се запознаят с мето...