Курс Изготвяне на финансови отчети - януари 2025 - Finance Academy
Loading...
курс

Изготвяне на финансови отчети - януари 2025

Начало Начало: 21 януари 2025
продължителност 3 седмици
кредити 1 кредита
Fundamentals
Запиши се
Изготвяне на финансови отчети - януари 2025 Запиши се

Умения, които ще придобиеш

 • Познаване на структурата на Годишния финансов отчет
 • Анализ на финансовите отчети
 • Коригиране и отчитане на счетоводни грешки
 • Разбиране на основни правила за изготвяне на финансови отчети

Теми

 • Ресурси

  Обучението се провежда вторник и четвъртък, онлайн на живо от 19:00 в платформата на Finance Academy.
  Всички въпроси към лектора могат да бъдат задавани в slido с код FINANCIALS

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Същност на Годишния финансов отчет. Счетоводен баланс

  • СС № 1 – Представяне на финансови отчети
  • Същност на финансовия отчет
  • Структура на финансовия отчет
  • Принципи и правила за изготвяне на финансовия отчет
  • Счетоводен баланс – правила за изготвяне

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do FINANCIALS

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Отчет за приходите и разходите

  • Отчет за приходите и разходите
  • Изменение на запасите от продукция и незавършено производство
  • Изготвяне на отчет за приходите и разходите

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do FINANCIALS

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Отчет за паричните потоци


  • Същност на отчета за паричните потоци
  • Основни определения на СС 7 – Отчети за парични потоци
  • Видове дейности в отчета за причните потоци
  • Оперативна дейност
  • Инвестиционна дейност
  • Финансова дейност
  • Общи изисквания към отчета за паричните потоци

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do FINANCIALS

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Публичност на финансовите отчети. Отчет за собствения капитал


  • Същност на отчета за собствения капитал
  • Справка за дълготрайните активи на предприятието
  • Приложение към Годишния финансов отчет

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do FINANCIALS

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Публичност на финансовите отчети - упражнение


  • Формати на годишни финансови отчети
  • Общи изискввания към ГФО
  • Пълни и съкратени форми на ГФО
  • Счетоводни принципи
  • Публикуване на ГФО
  • Етапи на годишното счетоводно приключване

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do FINANCIALS

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Редовен изпит - Изготвяне на финансови отчети - 15 и 16 февруари

  Финалната оценка за този курс се формира от теоретичен изпит и практическа задача.

  Теоретичният изпит ще се проведе на 15-ти и 16-ти февруари 2024г., като може да го стартирате най-рано в 08:00 часа на 15-ти февруари и най-късно в 21:59 часа на 16-ти февруари.

  След стартиране ще разполагате с 60 минути. Състои се от 20 въпроса от затворен тип, с един верен отговор.

  Практическият проект формира основна част от оценката. Ще бъде прикачен към тази тема в деня на изпита и трябва да бъде предаден до 23:59 часа на 16 февруари

  Всеки курсист ще получи оценка и обратна връзка на предадения проект в рамките на между 2 и 4 седмици.

  Финалните проекти изпращайте през бутона "Прати URL". 

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Поправителен изпит - Изготвяне на финансови отчети - 8 и 9 март

  Поправителният изпит ще се проведе на 8 и 9 март, като се състои от практическа и теоретична част.

  Периодът, в който теоретичната част може да се стартира е от 8:00 часа на 8 март до 21:59 часа на 9 март.

  Практическият проект формира основна част от оценката. Ще бъде прикачен към тази тема преди началото на изпита и трябва да бъде предаден до 23:59 часа на 9 март.

  Всеки курсист ще получи оценка и обратна връзка на предадения проект в рамките на между 2 и 4 седмици.

  Задачите изпращайте чрез бутона "Прати URL" по-долу.

  ВАЖНО: За явяването на поправителен изпит се заплаща такса в размер на 20 лева (независимо от това, дали сте се явили на редовен изпит или не).

  Ще получите допълнителна информация за поправката, седмицата преди изпита.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ, както за студенти по счетоводство и финанси, така и за собственици на малък и среден бизнес. По време на обучението ще откриете цялостната информация, свързана с изготвянето на финансови отчети. Обучението е подходящо както за начинаещи счетоводители, така и за финансови мениджъри и управители на малък и среден бизнес.

Как мога да се запиша?

За да се запишете, кликнете ТУК или бутона "ЗАПИШИ СЕ" и следвайте стъпките.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването в курса е отворено до 21 януари. Обучението стартира на 21 януари 2025 г., а занятията ще се провеждат онлайн на живо, като ще бъдат провеждани в платформата на Finance Academy. Подробен график на занятията можете да откриете в раздел "Теми".

Как и къде ще се провеждат занятията?

Обучението ще бъде онлайн на живо. Първата лекция ще се проведе на 21 януари  от страницата на курса. Занятията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 19 часа като ще бъде направен запис на лекциите, които да можете да гледате и в удобно за вас време.

Какво представлява изпитът и кога ще се проведе?

Изпитът ще се проведе онлайн на 15 и 16 февруари и ще се състои от теоретична и практическа част.

Ще получа ли сертификат след изпита?

След преминаване на изпита, ще придобиете сертификат от Finance Academy, ако получите оценка над Мн. добър 5.00 от практическата част, а също така ще имате възможност да получите държавно признато "Удостоверение за професионално обучение", валидно в целия Европейски съюз. Изискванията за получаване на удостоверение можете да разгледате ТУК.

Колко струва обучението в курса и какво включва?

Онлайн ранно записване до 10 януари

200 лв

Онлайн обучение на живо

Достъп до записите на лекциите, които да гледате в удобно за вас време

Доживотен достъп до видео записите и учебните ресурси

Участие в общност от бъдещи и настоящи счетоводители

Явяване на редовен изпит и издаване на сертификат

Николай Такиев

Преподавател

Николай Такиев е магистър по „Счетоводство и бизнес анализ“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Пред периода 2017-2019 г. работи като счетоводител в компания, която е специализирана в счетоводното обслужване на управляващи дружества, договорни фондове и инвестиционни посредници. От началото на 2020 г. стартира дейност като счетоводител на свободна практика с разнообразно портфолио от клиенти, извършващи дейност в различни сектори на икономиката. През 2020 г. Николай става част от екипа на най-големия професионален сайт за счетоводство в България – portalschetovodstvo.bg като автор на статии, свързани с данъци и счетоводство. През същата година Николай започва да се занимава активно с преподаване на счетоводство и данъци като води, както цялостни професионални програми по счетоводство, така и отделни семинари на редица теми.

Изготвяне на финансови отчети - януари 2025

Начало: 21 януари 2025
3 седмици
1 кредита
Fundamentals
Запиши се
Изготвяне на финансови отчети - януари 2025 Запиши се
Изготвяне на финансови отчети - януари 2025

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."