Стани партньор - Finance Academy
Loading...

Партньорство с Finance Academy

От началото на съществуването си Finance Academy изгради една от най-големите общности от инвеститори в България. Чрез програмата си по Инвестиции и лични финанси ние подготвяме хора с интерес към инвестициите и повишаване на стандарта си на живот, а наша основна цел е да развиваме финансовата грамотност в България и да повишим качеството на живот на всички българи. В процеса на повишаване на финансовата култура си партнираме с компании, които се интересуват от:

 • Позициониране на бранда на компанията като предпочитан работодател сред най-голямата инвестиционна общност в България, увеличавайки интереса към нея от страна на бъдещите кандидати

 • Партниране в развитието и изграждането на уменията на служителите на компаниите, чрез създаване и организиране на корпоративни обучения, изцяло според нуждите на компаниите

 • Подкрепа на каузата за по-висока финансова грамотност и по-добър стандарт на живот на всички български граждани

направи запитване

Подходящо за

 • Компании, които подкрепят каузата за финансова грамотност в България и повишаване на стандарта на всички български граждани

 • Компании в сектора на Fintech и криптовалути, които искат да представят своите работни позиции пред аудитория, която има ключови знания в сферата на финансите и криптовалутите

 • Компании, които искат да достигнат до аудиторията от бъдещи и настоящи инвеститори на Finance Academy и да представят своите предстоящи възможности за инвестиции.

 • Компании, които искат да достигнат до аудиторията от бъдещи и настоящи инвеститори на Finance Academy и да представят своите стажантски програми и работни позиции

 • Неправителсвени организации, търсещи партньори с ноу-хау в сферата на финансовата грамотност, икономиката и личните финанси

 • Компании, които търсят ефективен модел за привличане на нови кадри и задържане на служителите си, чрез достъп до допълнително образование, пряко обвързано с качеството на живот на служителите си

 • Компании, които искат да повишат квалификацията на техните служители в сферата на личните финанси и инвестициите

 • Банки и финансови институции, които имат нужда от надежден партньор за създаване на White Label за своето образователно съдържание на финансови теми с цел повишаване на лоялността сред клиентите си в България и по цял свят

Стратегически партньор в растежа на българската икономика

Finance Academy е стратегически партньор на голям брой компании от финансовата и дигиталната индустрия и съдейства за устойчивия растеж на всяка компания, както и на българската икономика.

4 000 +
Students
30 +
Corporate Trainings
20 +
Trainers
10 +
Strategic Partners