Учебен план - Finance Academy
Loading...

Учебен план

Професионалната програма на Finance Academy има за цел да изгради всички ключови умения, необходими за създаване на дългосрочно богатство, инвестиционна стратегия и полези практики, които подобряват живота на курсистите. Програмата стартира с входния безплатен курс Основи на инвестициите, който дава начални познания в сферата на личните финанси и инвестициите.

Всички успешно преминали през безплатния курс, могат да продължат обучението си в програмата Инвестиции и допълнителни доходи, където ще преминат през всички основополагащи направления и фундаментални знания в сферата на инвестициите, личните финанси и допълнителните доходи, придобивайки най-важните умения, чрез които могат да положат основите на своята финансова независимост, изграждане на дългосрочно богатство и ефективно управление на активите си.

За кого е?
За кого е подходяща програмата?

Програмата на Finance Academy е подходяща както за напълно начинаещи, така и за хора с начален до среден опит в света на инвестициите и допълнителните доходи. Всичко, което ти е необходимо, за да се включиш в програмата, е силна мотивация за постигане на финансова независимост и изграждане на дългосрочно богатство и осигуряване на нужното време за преминаване през учебния материал.

Основи на инвестициите
Как да се запиша?

Всичко, което трябва да направиш е да избереш дали да преминеш през подготвителен безплатен курс или да запишеш директно програмата. Ако решиш да преминеш през безплатния курс, той продължава 4 седмици и включва 6 лекции и 2 практически работилници за инвестиции и допълнителни доходи. Входното обучение включва платен изпит по желание, след който можеш да валидираш знанията си и да запишеш програмата на преференциална цена. В случай, че си сигурен/а, че програмата е точно за теб, можеш да я запишеш директно. Цялостната програмата се намира в меню Обучения => Предстоящи модули

Запиши се
Инвестиции и допълнителни доходи
Как ще протече обучението ми?

Ако успееш да се справиш с входния изпит или вече си записал/а директно, следващата стъпка е цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи, която стартира 3 пъти в годината, през месеците март, май и ноември. Програмата е с продължителност около 6 месеца и съдържа 6 специално селектирани курса с обща продължителност от над 100 часа, които ще ти дадат възможност да преминеш през всички основополагащи сфери на инвестициите и допълнителните доходи, усвоявайки ключови практически умения и солидна основа от познания. По време на всеки един от курсовете ще участваш в редица практически упражнения и ще работиш над детайлен индивидуален практически проект, черпейки опит от най-изявените инвеститори, финансови и бизнес експерти в България. Всички курсове от цялостната програма се предоставят поетапно на запис и са разбити на видеа с продължителност между 15-60 минути с цел улеснение на курсистите и по-лесно усвояване на материала.

Бонус модули
Получавам ли допълнителни материали и знания в рамките на програмата?

За да получат всички нужни знания за ефективното изграждане на дългосрочно богатство и създаване на лично инвестиционно портфолио, курсистите получават и безплатни бонус модули в допълнение на цялостната програма. Те са с обща продължителност над 20 часа и включват специфични теми, които ще допълнят и разширят общата ви култура в сферата на управлението на лични финанси и изграждане на лично богатство. Също така в рамките на всяко обучение курсистите получават достъп до система за задаване на въпроси към ментор и лектори, предварително подготвени презентации, калкулатори и допълнителни ресурси, които улесняват максимално сложни инвестиционни процеси и знания, нужни за създаването на допълнителни пасивни доходи и ги правят достъпни за хора без предишен опит. Не е нужно образование, предишен опит в сферата на финансите, инвестициите и икономиката или владеенето на английски език, за да могат курсистите да се възползват максимално от лекциите.

Дипломиране
Как завършва програмата и какво следва?

Цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи завършва с практически проект. Той обхваща всяка една от изучаваните теми и представлява изграждане на инвестиционно портфолио по предварително заложени критерии. След успешно преминаване през курсовете и успешна оценка на финалния проект, курсистите придобиват официална диплома от Finance Academy. .