Учебен план - Finance Academy
Loading...

Учебен план

Професионалната програма на Finance Academy има за цел да изгради всички ключови умения, необходими за създаване на дългосрочно богатство, инвестиционна стратегия и полези практики, които подобряват живота на курсистите. Програмата стартира с входния безплатен курс Основи на инвестициите, който дава начални познания в сферата на личните финанси и инвестициите.

Всички успешно преминали през безплатния курс, могат да продължат обучението си в програмата Инвестиции и лични финанси, където ще преминат през всички основополагащи направления и фундаментални знания в сферата на инвестициите и личните финанси, придобивайки най-важните умения, чрез които могат да положат основите на своята финансова независимост, изграждане на дългосрочно богатство и ефективно управление на активите си.

За кого е?
За кого е подходяща програмата?

Програмата на Finance Academy е подходяща както за напълно начинаещи, така и за хора с начален до среден опит в света на финансите. Всичко, което ти е необходимо, за да се включиш в програмата, е силна мотивация за постигане на финансова независимост и развитие като успешен инвеститор

Основи на инвестициите
Как да се запиша?

Всичко, което трябва да направиш е да се запишеш за безплатния подготвителен курс Основи на инвестициите. След като попълниш нужната информация и регистрираш профила си, имаш възможност да се включиш в безплатния курс, продължаващ три седмици, по време на който ще изучаваш фундаментални концепции и модели за инвестиции и управление на личните финанси. Курсът завършва с финален изпит, който е входен за програмата.

Запиши се
Инвестиции и лични финанси
Как ще протече обучението ми?

Ако успееш да се справиш с входния изпит, следващата стъпка е цялостната програма по Инвестиции и лични финанси, която стартира 2 пъти в годината, през месеците март и октомври. Програмата е с продължителност 5 месеца и съдържа 5 специално селектирани курса с продължителност от над 100 часа, които ще ти дадат възможност да преминеш през всички основополагащи сфери на инвестициите и личните финанси, усвоявайки ключови практически умения и солидна основа от познания. По време на всеки един от курсовете ще участваш в редица практически упражнения и ще работиш над детайлен индивидуален практически проект, черпейки опит от най-изявените инвеститори и финансови експерти в България. Всички курсове от цялостната програма се предоставят на запис и са разбити на видеа с продължителност между 15-60 минути с цел улеснение на курсистите и по-лесно усвояване на материала.

Бонус модули
Получавам ли допълнителни материали и знания в рамките на програмата?

За да получат всички нужни знания за ефективното управление на личните си финанси и изграждане на лично инвестиционно портфолио, курсистите получават и безплатни модули в допълнение на цялостната програма. Те са с обща продължителност над 30 часа и включват - Данъци и такси за инвеститори, P2P инвестиции, Инвестиции в Злато и благородни метали, Инвестиции в ETF. Също така в рамките на всяко обучение курсистите получават достъп до система за задаване на въпроси към ментор и лектори, предварително подготвени презентации, калкулатори и допълнителни ресурси, които улесняват максимално сложни инвестиционни процеси и ги правят достъпни за хора без предишен опит.

Дипломиране
Как завършва програмата и какво следва?

Цялостната програма по Инвестиции и лични финанси завършва с практически проект. Той обхваща всяка една от изучаваните теми и представлява изграждане на инвестиционно портфолио по предварително заложени критерии. След успешно преминаване през курсовете и успешна оценка на финалното портфолио, курсистите придобиват официална диплома от Finance Academy. .