Сертификати - Finance Academy
Loading...

Диплома и сертификати

След края на всеки завършен курс, курсистите получават автентичен сертификат от Finance Academy при оценка равна на или по-голяма от 5.00. Преминалите през цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи и събралите необходимия брой кредити ще получат официална диплома от образователната организация.

Дипломата, която издава Finance Academy, не е държавно призната, но бива призната от компаниите - работодатели.

Сертификати
Сертификати