Сертификати - Finance Academy
Loading...

Диплома и сертификати

След края на всеки завършен курс, курсистите получават автентичен сертификат от Finance Academy при оценка равна на или по-голяма от 5.00. Преминалите през цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи и събралите необходимия брой кредити ще получат официална диплома от образователната организация.

Дипломата, която издава Finance Academy, не е държавно призната, но бива призната от компаниите - работодатели.

Сертификати
Сертификати

Държавно признати сертификати и удостоверения

Finance Academy е лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение. След всеки успешно преминат курс, участниците получават държавно признато „Удостоверение за професионално обучение“, както и приложение, валидно на територията на целия Европейски съюз.

CPE certificates