Курс Данъчно облагане при недвижимите имоти - май 2024 - Finance Academy
Loading...
курс

Данъчно облагане при недвижимите имоти - май 2024

Умения, които ще придобиеш

 • Разбиране на данъчното облагане на недвижими имоти
 • Разграничаване на облагането при краткосрочно и дългосрочно отдаване
 • Разбиране на данъчните закони и разпоредби в България

Теми

 • Ресурси

  Още няма описание за тази лекция

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Облагане на доходи при продажба на имоти

  • Облагаеми доходи от продажба на недвижими имоти
  • Необлагаеми доходи от продажба на недвижими имоти
  • Практически казуси

  Продължителност на лекцията - 20 минути

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Облагане на доходи при дългосрочни наеми на имоти

  • Какво представлява дългосрочният наем?
  • Авансово и годишно облагане на доходите от наем
  • Особености при облагането на доходите от наем
  • Практически казуси

  Продължителност на лекцията - 30 минути

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Облагане на доходи при краткосрочни наеми на имоти

  • Какво представлява краткосрочният наем?
  • Счита ли се за търговска дейност краткосрочният наем?
  • Какъв е редът за облагане на краткосрочните наеми?
  • Облагане с ДДС при краткосрочните наеми
  • Облагане на лицата с туристически данък по ЗМДТ
  • Практически казуси

  Продължителност на лекцията - 45 минути

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

Кога стартира курсът?

Обучението стартира на 7 май 2024 г., а занятията ще се провеждат на запис, като ще бъдат проведена Q&A сесия на живо. Подробен график на занятията можете да откриете в раздел "Теми".

Как и къде ще се провеждат занятията?

Обучението ще бъде на запис. Видеата и учебните ресурси ще бъдат достъпни на 7 май от страницата на курса. Ще бъде проведена Q&A сесия на живо с преподавателя, на която курсистите ще могат да задават въпроси и да се разглеждат по-сложните неща от материала.

Николай Такиев

Преподавател

Николай Такиев е магистър по „Счетоводство и бизнес анализ“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Пред периода 2017-2019 г. работи като счетоводител в компания, която е специализирана в счетоводното обслужване на управляващи дружества, договорни фондове и инвестиционни посредници. От началото на 2020 г. стартира дейност като счетоводител на свободна практика с разнообразно портфолио от клиенти, извършващи дейност в различни сектори на икономиката. През 2020 г. Николай става част от екипа на най-големия професионален сайт за счетоводство в България – portalschetovodstvo.bg като автор на статии, свързани с данъци и счетоводство. През същата година Николай започва да се занимава активно с преподаване на счетоводство и данъци като води, както цялостни професионални програми по счетоводство, така и отделни семинари на редица теми.

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."