Курс Инвестиции в акции - февруари 2023 - Finance Academy
Loading...
курс

Инвестиции в акции - февруари 2023

Начало Начало: 20 февруари 2023
кредити 1 кредита
Fundamentals
Запиши се

Умения, които ще придобиеш

 • Оценка на акции на компания
 • Анализ на финансови отчети на компания
 • Най-успешните стратегии за инвестиране в акции
 • Разбиране на методите за оценка на акции
 • Стратегии за инвестиции в акции

Теми

 • Ресурси

  Още няма описание за тази лекция

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Основи на акциите като актив

  • Какво представляват акциите;
  • Какъв е източникът на стойност на акциите;
  • Какви са различните видове акции.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Видовете риск при акциите

  • Какви са двата вида риск, които носи всяка една акция ;
  • Какво представлява "пазарния риск" и защо е ключов при оценката на акции;
  • Какво представлява Capital Asset Pricing Model и каква е неговата роля в анализа на акции.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Анализиране на финансови отчети

  • Какво ни показват трите финансови отчета - Income Statement, Balance Sheet, Cash Flow Statement;
  • Каква е структурата на финансовите отчети и защо е важно да сме наясно с нея;
  • Кои са най-важните редове във финансовите отчети при анализ на акции.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Метод на съотношенията

  • Какво представляват финансовите съотношения
  • Как използваме финансовите съотношения, за да анализираме акции
  • Кои са най-важните финансови съотношения при анализ на акции

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Модел на дисконтираните дивиденти

  • Какво означава да "дисконтираме" бъдещи парични потоци и защо го правим?
  • Какво е "нетна настояща стойност"?
  • Как да изчислим "fair value" на акция на база модела на дисконтираните дивиденти?
  • Кога да използваме този модел?

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Модел на дисконтираните свободни парични потоци

  • Какво представлява този модел и с какво се различава от discounted dividend model?
  • Кога да използваме този модел?
  • Как да изчислим "fair value" на акция на база free cash flows (свободни парични потоци)?

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Инвестиране в стойност

  • Какво представлява "value investing" (инвестирането в стойност) като инвестиционен подход?
  • Кои са основоположниците на този подход към инвестирането в акции?
  • Какви са принципите и критериите на value investing и как се прилагат към анализ на акции?

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Инвестиране в растеж

  • Какво представлява "growth investing" (инвестирането в растеж) като инвестиционен подход?
  • Кои са основоположниците на този подход към инвестирането в акции?
  • Как се различава от инвестирането в стойност?
  • Какви са принципите и критериите на value investing и как се прилагат към анализ на акции?

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Изграждане на балансиран портфейл от акции

  • Как да използваме всичко научено в курса за да изградим балансиран портфейл от акции?
  • Какви са основните принципи, които трябва да следваме при изграждането на портфейл от акции?
  • Как да балансираме акции от различни видове в рамките на нашия портфейл?
  • Какъв е процесът, който е препоръчително да следваме при подбора на акции за нашия портфейл?

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за инвеститори, които които целят изграждане на балансиран портфейл с акции, както и хора без опит, които обмислят инвестиции в акции и търсят детайлна информация, за да стартират успешно. Обучението е подходящо и за студенти, които търсят надграждане на знанията си с цел успешна кариерна реализация, а също и за професионалисти, които искат да оценяват правилно стойността на дадени компании и целят да спестят време и средства, минимизирайки риска си. .

Как мога да се запиша?

За да се запишете, кликнете ТУК или бутона "ЗАПИШИ СЕ" и следвайте стъпките. След успешно заплащане на таксата, Вие ще бъдете записани за обучението.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването в курса е отворено до 20 февруари. Обучението стартира на 20 февруари 2023 г., а занятията ще се провеждат на запис, като ще бъдат проведени Q&A сесии на живо . Подробен график на занятията можете да откриете в раздел "Теми".

Как и къде ще се провеждат занятията?

Обучението ще бъде на запис. Видеата и учебните ресурси ще бъдат достъпни на 20 февруари от страницата на курса. Ще бъдат проведени няколко Q&A сесии на живо с преподавателя, на които курсистите ще могат да задават въпроси и да се разглеждат по-сложните неща от материала.

Какво представлява изпитът и кога ще се проведе?

Изпитът ще се проведе онлайн и се състои от теоретична част, която ще бъде под формата на тест, който ще се състои на 11 и 12 март.

Ще получа ли сертификат след изпита?

След преминаване на изпита, ще придобиете сертификат от Finance Academy, ако получите оценка над Мн. добър 5.00 от изпит.

Колко струва обучението в курса и какво включва?

Онлайн ранно записване до 10 февруари:

200 лева.

Онлайн обучение с видеа на запис

1-годишен достъп до видео записите и учебните ресурси

Помощ от ментор за усвояване на учебния материал

Достъп до затворена Facebook група с курсистите

Явяване на изпит и сертификат

Инвестиции в акции - февруари 2023

Начало: 20 февруари 2023
1 кредита
Fundamentals
Запиши се
Инвестиции в акции - февруари 2023

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."