Облагане на доходи на чуждестранни лица в България и данъчни облекчения по международни договори - Finance Academy
Loading...
Облагане на доходи на чуждестранни лица в България и данъчни облекчения по международни договори
Изминало събитие
Дата:
08 февруари 2024
Час:
19:00
Лектор:
Станислав Колев

Събитието е вече изминало, но все още може да го гледаш на запис.

Гледай безплатно онлайн уебинар на тема "Облагане на доходи на чуждестранни лица в България и данъчни облекчения по международни договори.“ нa 8 февруари 2024 г. (четвъртък) от 19:00 часа с лектор Станислав Колев .

Линк към Sli.do за задаване на въпроси към лектора
За семинара
Изминалата 2023 година донесе доста новости в облагането както в областта на преките, така и в непреките данъци. Безспорен е и фактът, че българската и европейската данъчна системи стават все по- сложни и всеобхватни. В настоящия семинар ще разгледаме кои са основните трудности пред българските компании при облагането на доходи на чуждестранни лица, когато са реализирани в България. Ще обърнем внимание и ще акцентираме върху спецификите на доходите, които попадат в обхвата на данък при източника в България, както и за възможностите и реда за прилагане на данъчни облекчения, предвидени в европейските директиви и в международните договори, по които България е страна.
За лектора
Станислав Колев
Станислав Колев е възпитаник на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), където е придобил магистърска степен по „Счетоводство и бизнес анализ“. През периода 2015- 2019 г. работи последователно като счетоводител, старши счетоводител и мениджър в една от най-големите счетоводни компании в България, която е специализирана в счетоводното обслужване на малки, средни и големи предприятия. От средата на 2019 г. започва работа в данъчната практика на една от най- големите международни консултантски компании за одит, данъчно консултиране и сделки. Към настоящия момент заема позицията на мениджър, като специализира и има интерес в областта на преките и непреките данъци, както и международното данъчно облагане. Успоредно с това Станислав е автор на статии, свързани с данъци и счетоводство, а често води и отделни семинари на редица теми, свързани с данъчното облагане в България
Станислав Колев Photo