Курс Инвестиции в акции - февруари 2024 - Finance Academy
Loading...
курс

Инвестиции в акции - февруари 2024

Начало Начало: 26 февруари 2024
продължителност 4 седмици
кредити 1 кредита
Fundamentals
Запиши се

Умения, които ще придобиеш

 • Оценка на акции на компания
 • Анализ на финансови отчети на компания
 • Избор на успешни стратегии за инвестиране в акции
 • Разбиране на методите за оценка на акции
 • Стратегии за инвестиции в акции

Теми

 • Ресурси

  Обучението ще продължи 4 седмици (от 26 февруари до 22 март) като лекциите ще са достъпни на запис.

  Всяка седмица, в петък, курсистите ще могат да достъпят нова група ресурси и лекции.

  Предвидени са три Q&A сесии, на които курсистите ще могат да задават въпроси и да се разглеждат по-сложните неща от материала.
 • Networking среща - "Инвестиции в акции" - 26 февруари (понеделник) от 19 часа

  Срещата има за цел да предостави информация за организацията на учебния процес и начина, по който протичат обученията и Q&A сесиите на живо.

  Срещата ще се проведе на живо чрез live streaming в платформата на Finance Academy на 26 февруари от 19:00 часа.

  Вашите въпроси и коментари можете да задавате в Slido с код STOCKS1.

  ЛИНК към Sli.do 

 • Основи на акциите като актив

  • Какво представляват акциите;
  • Какъв е източникът на стойност на акциите;
  • Какви са различните видове акции.

  Продължителност на лекциите - 90 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - STOCKS1

  Ресурси

 • Видовете риск при акциите

  • Какви са двата вида риск, които носи всяка една акция;
  • Какво представлява "пазарния риск" и защо е ключов при оценката на акции;
  • Какво представлява Capital Asset Pricing Model и каква е неговата роля в анализа на акции.

  Продължителност на лекциите - 50 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - STOCKS1
 • Анализиране на финансови отчети

  • Какво ни показват трите финансови отчета - Income Statement, Balance Sheet, Cash Flow Statement;
  • Каква е структурата на финансовите отчети и защо е важно да сме наясно с нея;
  • Кои са най-важните редове във финансовите отчети при анализ на акции.

  Продължителност на лекциите - 90 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - STOCKS1

 • Метод на съотношенията

  • Какво представляват финансовите съотношения;
  • Как използваме финансовите съотношения, за да анализираме акции;
  • Кои са най-важните финансови съотношения при анализ на акции;

  Продължителност на лекциите - 85 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - STOCKS1

 • Модел на дисконтираните дивиденти

  • Какво означава да "дисконтираме" бъдещи парични потоци и защо го правим?;
  • Какво е "нетна настояща стойност"?;
  • Как да изчислим "fair value" на акция на база модела на дисконтираните дивиденти?;
  • Кога да използваме този модел?;

  Продължителност на лекциите - 80 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - STOCKS1

 • Първа Q&A сесия с Георги Вулджев на 6 март (сряда) от 19 часа

  Първата Q&A сесия с Георги Вулджев цели да отговори на въпросите в Sli.do, свързани с учебния материал до момента.

  След това ще можете да зададете въпроси на живо към лектора.

  Срещата ще се проведе онлайн на живо на 6 март (сряда) от 19:00. Можете да задавате вашите въпроси в slido с код STOCKS1.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Модел на дисконтираните свободни парични потоци

  • Какво представлява този модел и с какво се различава от discounted dividend model?;
  • Кога да използваме този модел?;
  • Как да изчислим "fair value" на акция на база free cash flows (свободни парични потоци)?;

  Продължителност на лекциите - 110 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - STOCKS1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Инвестиране в стойност

  • Какво представлява "value investing" (инвестирането в стойност) като инвестиционен подход?;
  • Кои са основоположниците на този подход към инвестирането в акции?;
  • Какви са принципите и критериите на value investing и как се прилагат към анализ на акции?;

  Продължителност на лекциите - 80 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - STOCKS1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Инвестиране в растеж

  • Какво представлява "growth investing" (инвестирането в растеж) като инвестиционен подход?;
  • Кои са основоположниците на този подход към инвестирането в акции?;
  • Как се различава от инвестирането в стойност?;
  • Какви са принципите и критериите на value investing и как се прилагат към анализ на акции?;

  Продължителност на лекциите - 70 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - STOCKS1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Втора Q&A сесия с Георги Вулджев на 11 март (понеделник) от 19 часа

  Втората Q&A сесия с Георги Вулджев цели да отговори на въпросите в Sli.do, свързани с учебния материал до момента.

  Ще можете да задавате въпроси на живо към лектора и по време на сесията. 

  Срещата ще се проведе онлайн на живо на 11 март (понеделник) от 19:00. Можете да задавате вашите въпроси в slido с код STOCKS1.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Инвестиране по сектори

  • Какви са 11-те официални сектора, на които се дели капиталовият пазар?;
  • Какви са трите категории, в които се групират тези 11 сектора?;
  • Как класификацията на акции по сектори може да ни помогне при вземането на инвестиционни решения?;

  Продължителност на лекциите - 90 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - STOCKS1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Дивидентни акции

  • Какво представляват дивидентите?;
  • Как да анализираме акциите изплащащи дивиденти?;
  • Каква е ролята на дивидентите в нашия портфейл от акции?;

  Продължителност на лекциите - 60 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - STOCKS1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Изграждане на балансиран портфейл от акции

  • Как да използваме всичко научено в курса за да изградим балансиран портфейл от акции?;
  • Какви са основните принципи, които трябва да следваме при изграждането на портфейл от акции?;
  • Как да балансираме акции от различни видове в рамките на нашия портфейл?;
  • Какъв е процесът, който е препоръчително да следваме при подбора на акции за нашия портфейл?;

  Продължителност на лекциите - 70 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - STOCKS1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Трета Q&A сесия с Георги Вулджев на 20 март (сряда) от 19 часа

  Третата Q&A сесия с Георги Вулджев цели да отговори на въпросите в Sli.do, свързани с учебния материал до момента.

  Ще можете да задавате въпроси на живо към лектора и по време на сесията. 

  Срещата ще се проведе онлайн на живо на 20 март (сряда) от 19:00. Можете да задавате вашите въпроси в slido с код STOCKS1.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Подготовка за изпит

  • В тази сесия лекторът ще мине през въпросите от практическата част на изпита и ще даде насоки за пъпълването и. 

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Редовен изпит - Инвестиции в акции - 23 и 24 март

  Финалната оценка за този курс се формира от теоретичен изпит и практическа задача.

  Теоретичният изпит ще се проведе на 23-ти и 24-ти март 2024г., като може да го стартирате най-рано в 08:00 часа на 23-ти и най-късно в 21:59 часа на 24-ти март.

  След стартиране ще разполагате с 90 минути. Състои се от 30 въпроса от затворен тип, с един верен отговор.

  Практическият проект формира основна част от оценката. Ще бъде прикачен към тази тема в  началото на обучението и трябва да бъде предаден до 23:59 часа на 24 март.

  В рамките на обучението курсистите получават домашни работи, които са част от практическата задача и играят роля на подготовка за проекта. Моля, не изпращайте домашните по имейл. 

  Всеки курсист ще получи оценка и обратна връзка на предадения проект в рамките на между 2 и 4 седмици.

  Задачите изпращайте чрез бутона "Прати URL" по-долу.

 • Поправителен изпит - Инвестиции в акции - 13 и 14 април

  Поправителният изпит ще се проведе на 13 и 14 април, като се състои от практическа и теоретична част.

  Периодът, в който теоретичната част може да се стартира е от 8:00 часа на 13 април до 21:59 часа на 14 април.

  Практическият проект формира основна част от оценката. Ще бъде прикачен към тази тема в началото на обучението и трябва да бъде предаден до 23:59 часа на 14 април.

  Всеки курсист ще получи оценка и обратна връзка на предадения проект в рамките на между 2 и 4 седмици.

  Задачите изпращайте чрез бутона "Прати URL" по-долу.

  ВАЖНО: За явяването на поправителен изпит се заплаща такса в размер на 20 лева (независимо от това, дали сте се явили на редовен изпит или не).

  Ще получите допълнителна информация за поправката, седмицата преди изпита.
Виж всички теми

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ както за напълно начинаещи, така и за професионалисти, които искат да надградят своето портфолио. Обучението е добър старт за студенти, собственици на бизнеси и мениджъри, желаещи да изградят допълнителни източници на приходи, както и за всеки, който иска да подобри финансовото си състояние в дългосрочен план и има нужда от детайлна информация на достъпен език. Владеенето на английски език и допълнителна подготовка не са необходими.

Как мога да се запиша?

За да се запишете, кликнете ТУК или бутона "ЗАПИШИ СЕ" и следвайте стъпките. След успешно заплащане на таксата, Вие ще бъдете записани за обучението.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването в курса е отворено до 26 февруари. Обучението стартира на 26 февруари 2024 г., а занятията ще се провеждат на запис, като ще бъдат проведени Q&A сесии на живо. Подробен график на занятията можете да откриете в раздел "Теми".

Как и къде ще се провеждат занятията?

Обучението ще бъде на запис. Видеата и учебните ресурси ще бъдат достъпни на 26 февруари от страницата на курса. Ще бъдат проведени няколко Q&A сесии на живо с преподавателя, на които курсистите ще могат да задават въпроси и да се разглеждат по-сложните неща от материала.

Какво представлява изпитът и кога ще се проведе?

Изпитът ще се проведе онлайн и се състои от две части. Теоретичната част, която ще бъде под формата на тест, който ще се състои на 23 и 24 март. Практическата част представлява курсов проект, който трябва да бъде предаден до 24 март.

Ще получа ли сертификат след изпита?

След преминаване на изпита, ще придобиете сертификат от Finance Academy, ако получите оценка над Мн. добър 5.00 от практическата част, а също така ще имате възможност да получите държавно признато "Удостоверение за професионално обучение", валидно в целия Европейски съюз. Изискванията за получаване на удостоверение можете да разгледате ТУК.

Колко струва обучението в курса и какво включва?

Онлайн

240 лв.

Онлайн обучение с видеа на запис

Доживотен достъп до видео записите и учебните ресурси

Помощ от ментор за усвояване на учебния материал

Явяване на изпит и сертификат

Георги Вулджев

Преподавател

Георги Вулджев е един от най-разпознаваемите млади икономически експерти в България. Притежава опит и експертиза в анализа на инвестициите в акции и създаването на инвестиционна стратегия. Работил е като икономист в Институт за пазарна икономика, след което става анализатор в EmergingMarketWatch, правейки икономически, финансови и политически анализи за банки и инвестиционни фондове от цял свят. Главен редактор на Експертен клуб за икономика. 

Инвестиции в акции - февруари 2024

Начало: 26 февруари 2024
4 седмици
1 кредита
Fundamentals
Запиши се
Инвестиции в акции - февруари 2024

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."