Курс Правила за облагане с ДДС в България - февруари 2024 - Finance Academy
Loading...
курс

Правила за облагане с ДДС в България - февруари 2024

Начало Начало: 27 февруари 2024
продължителност 5 седмици
кредити 1 кредита
Fundamentals
Запиши се
Правила за облагане с ДДС в България - февруари 2024 Запиши се

Умения, които ще придобиеш

 • Познаване основите на облагането с ДДС в България
 • Разлочаване различното ДДС третиране при отделните видове търговски сделки
 • Изготвяне справки-декларации и дневници по ЗДДС
 • Решаване на разнообразни ДДС казуси
 • Познаване на правилата за документиране на различните видове търговски сделки

Теми

 • Ресурси

  Обучението се провежда вторник и четвъртък, онлайн на живо от 19:00 в платформата на Finance Academy.
  Всички въпроси към лектора могат да бъдат задавани в slido с код VAT1
 • Общи принципи и механизъм за облагане с ДДС

  Лекцията ще се проведе на 27 февруари (вторник) от 19 часа.

  • Същност на данък върху добавената стойност (ДДС)
  • Данъчно задължени лица и данъчно незадължени лица
  • Обекти на облагане с ДДСВъзмездни операции
  • Дейности, които попадат обхвата на ЗДДС
  • Дейности, които са извън обхвата на ЗДДС
  • Безвъзмездни доставки на стоки и услуги

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do VAT1

 • Освободени доставки от облагане с ДДС

  Лекцията ще се проведе на 29 февруари (четвъртък) от 19 часа.

  • Освободени доставки
  • Видове освободени доставки
  • Освобождаване от облагане с право на избор

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do VAT1

 • Елементи на данък върху добавената стойност (ДДС)

  Лекцията ще се проведе на 5 март (вторник) от 19 часа.

  • Данъчно събитие и изискуемост на данъка
  • Данъчна основа - същност и правила за определяне
  • Данъчни ставки - стандартна данъчна ставка и редуцирани данъчни ставки

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do VAT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Същност на данъчния кредит

  Лекцията ще се проведе на 7 март (четвъртък) от 19 часа.

  • Същност на данъчния кредит
  • Видове данъчен кредит
  • Условия за упражняване на данъчен кредит
  • Корекция на данъчен кредит

   

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do VAT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Облагане с ДДС в международната търговия извън Европейския съюз

  Лекцията ще се проведе на 12 март (четвъртък) от 19 часа.

  • Териториално понятие - ЕС и трети страни
  • Място на изпълнение при доставка на стоки
  • Внос на стоки
  • Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do VAT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Облагане с ДДС в международната търговия в Европейския съюз

  Лекцията ще се проведе на 14.03 (четвъртък) от 19 часа.

  • Вътреобщностна доставка на стоки (ВОД)
  • Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
  • Дистанционни продажби на стоки
  • Тристранни операции

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do VAT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Облагане с ДДС при доставка на услуги

  Лекцията ще се проведе на 19 март (вторник) от 19 часа.

  • Доставки на услуги - място на изпълнение
  • Доставки на нематериални и интелектуални услуги
  • Доставки на посреднически услуги
  • Доставки на транспортни услуги
  • Доставки на услуги, свързани с отдаване под наем

   

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do VAT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Задължения на данъчно задължените лица

  Лекцията ще се проведе на 11 август (четвъртък) от 19 часа.
  • Регистрация по ЗДДС - процедура и специфични случаи
  • Дерегистрация по ЗДДС - процедура и специфични случаи
  • Данъчно задължени лица - платци на данък
  • Вътреобщностен ДДС, задължения
  • Декларация, документи и отчитане

   

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do VAT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Редовен изпит - Правила за облагане с ДДС в България - 30 и 31 март

  Финалната оценка за този курс се формира от теоретичен изпит и практическа задача.

  Теоретичният изпит ще се проведе на 30-ти и 31-ви март 2024г., като може да го стартирате най-рано в 08:00 часа на 30-ти март и най-късно в 21:59 часа на 31-ви март.

  След стартиране ще разполагате с 60 минути. Състои се от 20 въпроса от затворен тип, с един верен отговор.

  Практическият проект формира основна част от оценката. Ще бъде прикачен към тази тема в деня на изпита и трябва да бъде предаден до 23:59 часа на 31 март.

  Всеки курсист ще получи оценка и обратна връзка на предадения проект в рамките на между 2 и 4 седмици.

  Финалните проекти изпращайте през бутона "Прати URL". 

 • Поправителен изпит - Правила за облагане с ДДС в България - 20 и 21 април

  Поправителният изпит ще се проведе на 20 и 21 април, като се състои от практическа и теоретична част.

  Периодът, в който теоретичната част може да се стартира е от 8:00 часа на 20 април до 21:59 часа на 21 април.

  Практическият проект формира основна част от оценката. Ще бъде прикачен към тази тема преди началото на изпита и трябва да бъде предаден до 23:59 часа на 21 април.

  Всеки курсист ще получи оценка и обратна връзка на предадения проект в рамките на между 2 и 4 седмици.

  Задачите изпращайте чрез бутона "Прати URL" по-долу.

  ВАЖНО: За явяването на поправителен изпит се заплаща такса в размер на 20 лева (независимо от това, дали сте се явили на редовен изпит или не).

  Ще получите допълнителна информация за поправката, седмицата преди изпита.
Виж всички теми

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ, както за студенти по счетоводство и финанси, така и за собственици на малък и среден бизнес. По време на обучението ще откриете полезна информация в случай, че сте финансов мениджър/управител, начинаещ практикуващ счетоводител или данъчен експерт. Всеки човек, който има интерес към данъците, в частност облагането с ДДС, може да задълбочи и подобри своите знания чрез нашето обучение.

Как мога да се запиша?

За да се запишете, кликнете ТУК или бутона "ЗАПИШИ СЕ" и следвайте стъпките.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването в курса е отворено до 27 февруари. Обучението стартира на 27 февруари 2024 г., а занятията ще се провеждат онлайн на живо, като ще бъдат провеждани в платформата на Finance Academy. Подробен график на занятията можете да откриете в раздел "Теми".

Как и къде ще се провеждат занятията?

Обучението ще бъде онлайн на живо. Първата лекция ще се проведе на 27 февруари  от страницата на курса. Занятията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 19 часа като ще бъде направен запис на лекциите, които да можете да гледате и в удобно за вас време.

Какво представлява изпитът и кога ще се проведе?

Изпитът ще се проведе онлайн на 30 и 31 март и ще се състои от теоретична и практическа част.

Ще получа ли сертификат след изпита?

След преминаване на изпита, ще придобиете сертификат от Finance Academy, ако получите оценка над Мн. добър 5.00 от практическата част, а също така ще имате възможност да получите държавно признато "Удостоверение за професионално обучение", валидно в целия Европейски съюз. Изискванията за получаване на удостоверение можете да разгледате ТУК.

Колко струва обучението в курса и какво включва?

Онлайн

240 лв

Онлайн обучение на живо

Достъп до записите на лекциите, които да гледате в удобно за вас време

Доживотен достъп до видео записите и учебните ресурси

Участие в общност от бъдещи и настоящи счетоводители

Явяване на редовен изпит и издаване на сертификат

Николай Такиев

Преподавател

Николай Такиев е магистър по „Счетоводство и бизнес анализ“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Пред периода 2017-2019 г. работи като счетоводител в компания, която е специализирана в счетоводното обслужване на управляващи дружества, договорни фондове и инвестиционни посредници. От началото на 2020 г. стартира дейност като счетоводител на свободна практика с разнообразно портфолио от клиенти, извършващи дейност в различни сектори на икономиката. През 2020 г. Николай става част от екипа на най-големия професионален сайт за счетоводство в България – portalschetovodstvo.bg като автор на статии, свързани с данъци и счетоводство. През същата година Николай започва да се занимава активно с преподаване на счетоводство и данъци като води, както цялостни професионални програми по счетоводство, така и отделни семинари на редица теми.

Правила за облагане с ДДС в България - февруари 2024

Начало: 27 февруари 2024
5 седмици
1 кредита
Fundamentals
Запиши се
Правила за облагане с ДДС в България - февруари 2024 Запиши се
Правила за облагане с ДДС в България - февруари 2024

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."