Курс Инвестиции в Airbnb - януари 2024 - Finance Academy
Loading...
курс

Инвестиции в Airbnb - януари 2024

Умения, които ще придобиеш

 • Създаване на обява в Airbnb
 • Определяне на конкурентни и печеливши цени
 • Идентифициране на подходящи имоти за краткосрочни наеми
 • Управление на имоти
 • Прогнозиране на приходите

Теми

 • Ресурси

  Още няма описание за тази лекция

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Въведение в инвестициите в Airbnb

  • Очаквайте повече информация скоро! 

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Създаване на listing и поддръжка на профила

  • Очаквайте повече информация скоро! 

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Подходящи имоти за краткосрочно отдаване

  • Очаквайте повече информация скоро! 

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Основни задължения

  • Очаквайте повече информация скоро! 

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Прогнозирана доходност

  • Очаквайте повече информация скоро! 

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Q&A за курс "Инвестиции в Airbnb"

  • Очаквайте повече информация скоро! 

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

Кога стартира курсът?

Обучението стартира на 15 януари 2024 г., а занятията ще се провеждат на запис, като ще бъдат проведена Q&A сесия на живо. Подробен график на занятията можете да откриете в раздел "Теми".

Как и къде ще се провеждат занятията?

Обучението ще бъде на запис. Видеата и учебните ресурси ще бъдат достъпни на 15 януари от страницата на курса. Ще бъде проведена Q&A сесия на живо с преподавателя, на която курсистите ще могат да задават въпроси и да се разглеждат по-сложните неща от материала.

Невена Борисова

Преподавател

Невена Борисова е магистър икономист от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), има над 10 години опит в компании, фокусирани върху управление и инвестиции в имоти за краткосрочен и дългосрочен наем. От 2019-та година е оперативен директор във Flat Manager, както и съосновател на Асоциацията за туристически имоти и иновации "АТИИ".

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."