Курс Правила за облагане с ДДС в България - септември 2024 - Finance Academy
Loading...
курс

Правила за облагане с ДДС в България - септември 2024

Начало Начало: 16 септември 2024
продължителност 5 седмици
кредити 1 кредита
Fundamentals
Запиши се
Правила за облагане с ДДС в България - септември 2024 Запиши се

Умения, които ще придобиеш

 • Познаване основите на облагането с ДДС в България
 • Разлочаване различното ДДС третиране при отделните видове търговски сделки
 • Изготвяне справки-декларации и дневници по ЗДДС
 • Решаване на разнообразни ДДС казуси
 • Познаване на правилата за документиране на различните видове търговски сделки

Теми

 • Ресурси

  Обучението ще продължи 4 седмици, като лекциите ще са достъпни на запис. Курсистите ще разполагат и с една седмица, в която да се подготвят за изпита. 

  Всяка седмица, в петък, курсистите ще могат да достъпят нова група ресурси и лекции.

  Предвидени са две Q&A сесии, на които курсистите ще могат да задават въпроси и да се разглеждат по-сложните неща от материала.

  Всички въпроси към лектора могат да бъдат задавани в slido с код VAT1

 • Общи принципи и механизъм за облагане с ДДС


  • Същност на данък върху добавената стойност (ДДС)
  • Данъчно задължени лица и данъчно незадължени лица
  • Обекти на облагане с ДДСВъзмездни операции
  • Дейности, които попадат обхвата на ЗДДС
  • Дейности, които са извън обхвата на ЗДДС
  • Безвъзмездни доставки на стоки и услуги

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do VAT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Освободени доставки от облагане с ДДС


  • Освободени доставки
  • Видове освободени доставки
  • Освобождаване от облагане с право на избор

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do VAT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Елементи на данък върху добавената стойност (ДДС)


  • Данъчно събитие и изискуемост на данъка
  • Данъчна основа - същност и правила за определяне
  • Данъчни ставки - стандартна данъчна ставка и редуцирани данъчни ставки

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do VAT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Същност на данъчния кредит


  • Същност на данъчния кредит
  • Видове данъчен кредит
  • Условия за упражняване на данъчен кредит
  • Корекция на данъчен кредит

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do VAT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Облагане с ДДС в международната търговия извън Европейския съюз


  • Териториално понятие - ЕС и трети страни
  • Място на изпълнение при доставка на стоки
  • Внос на стоки
  • Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do VAT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Облагане с ДДС в международната търговия в Европейския съюз


  • Вътреобщностна доставка на стоки (ВОД)
  • Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
  • Дистанционни продажби на стоки
  • Тристранни операции

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do VAT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Облагане с ДДС при доставка на услуги


  • Доставки на услуги - място на изпълнение
  • Доставки на нематериални и интелектуални услуги
  • Доставки на посреднически услуги
  • Доставки на транспортни услуги
  • Доставки на услуги, свързани с отдаване под наем

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do VAT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Задължения на данъчно задължените лица


  • Регистрация по ЗДДС - процедура и специфични случаи
  • Дерегистрация по ЗДДС - процедура и специфични случаи
  • Данъчно задължени лица - платци на данък
  • Вътреобщностен ДДС, задължения
  • Декларация, документи и отчитане

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do VAT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Редовен изпит - Правила за облагане с ДДС в България - 26 и 27 октомври

  Финалната оценка за този курс се формира от теоретичен изпит и практическа задача.

  Теоретичният изпит ще се проведе на 26-ти и 27-ми октомври 2024г., като може да го стартирате най-рано в 08:00 часа на 26-ти октомври и най-късно в 21:59 часа на 27-ми октомври.

  След стартиране ще разполагате с 60 минути. Състои се от 20 въпроса от затворен тип, с един верен отговор.

  Практическият проект формира основна част от оценката. Ще бъде прикачен към тази тема в деня на изпита и трябва да бъде предаден до 23:59 часа на 27 октомври.

  Всеки курсист ще получи оценка и обратна връзка на предадения проект в рамките на между 2 и 4 седмици.

  Финалните проекти изпращайте през бутона "Прати URL". 

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Поправителен изпит - Правила за облагане с ДДС в България - 16 и 17 ноември

  Поправителният изпит ще се проведе на 16 и 17 ноември, като се състои от практическа и теоретична част.

  Периодът, в който теоретичната част може да се стартира е от 8:00 часа на 16 ноември до 21:59 часа на 17 ноември.

  Практическият проект формира основна част от оценката. Ще бъде прикачен към тази тема преди началото на изпита и трябва да бъде предаден до 23:59 часа на 17 ноември.

  Всеки курсист ще получи оценка и обратна връзка на предадения проект в рамките на между 2 и 4 седмици.

  Задачите изпращайте чрез бутона "Прати URL" по-долу.

  ВАЖНО: За явяването на поправителен изпит се заплаща такса в размер на 20 лева (независимо от това, дали сте се явили на редовен изпит или не).

  Ще получите допълнителна информация за поправката, седмицата преди изпита.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

Виж всички теми

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ, както за студенти по счетоводство и финанси, така и за собственици на малък и среден бизнес. По време на обучението ще откриете полезна информация в случай, че сте финансов мениджър/управител, начинаещ практикуващ счетоводител или данъчен експерт. Всеки човек, който има интерес към данъците, в частност облагането с ДДС, може да задълбочи и подобри своите знания чрез нашето обучение.

Как мога да се запиша?

За да се запишете, кликнете ТУК или бутона "ЗАПИШИ СЕ" и следвайте стъпките.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването в курса е отворено до 16 септември. Обучението стартира на 16 септември 2024 г., а занятията ще се провеждат на запис, като ще бъдат проведени няколко Q&A сесии, от 19:00. Подробен график на занятията можете да откриете в раздел "Теми".

Как и къде ще се провеждат занятията?

Обучението ще бъде на запис. Видеата и учебните ресурси ще бъдат достъпни на 16 септември от страницата на курса. Ще бъдат проведени няколко Q&A сесии на живо с преподавателя, на които курсистите ще могат да задават въпроси и да се разглеждат по-сложните неща от материала.

Какво представлява изпитът и кога ще се проведе?

Изпитът ще се проведе онлайн на 26 и 27 октомври и ще се състои от теоретична и практическа част.

Ще получа ли сертификат след изпита?

След преминаване на изпита, ще придобиете сертификат от Finance Academy, ако получите оценка над Мн. добър 5.00 от практическата част, а също така ще имате възможност да получите държавно признато "Удостоверение за професионално обучение", валидно в целия Европейски съюз. Изискванията за получаване на удостоверение можете да разгледате ТУК.

Колко струва обучението в курса и какво включва?

Онлайн ранно записване до 6 септември

200 лв

Онлайн обучение на живо

Достъп до записите на лекциите, които да гледате в удобно за вас време

Доживотен достъп до видео записите и учебните ресурси

Участие в общност от бъдещи и настоящи счетоводители

Явяване на редовен изпит и издаване на сертификат

Правила за облагане с ДДС в България - септември 2024

Начало: 16 септември 2024
5 седмици
1 кредита
Fundamentals
Запиши се
Правила за облагане с ДДС в България - септември 2024 Запиши се
Правила за облагане с ДДС в България - септември 2024

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."