Курс Бизнес мениджмънт и управление на проекти - септември 2024 - Finance Academy
Loading...
курс

Бизнес мениджмънт и управление на проекти - септември 2024

Начало Начало: 23 септември 2024
продължителност 4 седмици
кредити 1 кредита
Fundamentals
Запиши се
Бизнес мениджмънт и управление на проекти - септември 2024 Запиши се

Умения, които ще придобиеш

 • Създаване и управление на организационни процеси
 • Управление на собствен бизнес
 • Управление на екип и процеси
 • Създаване и управление на управленски бюджети

Теми

 • Ресурси

  Още няма описание за тази лекция

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Networking среща - "Бизнес мениджмънт и управление на проекти" - 23 септември (понеделник) от 19 часа

  Срещата има за цел да предостави информация за организацията на учебния процес и начина, по който протичат обученията и Q&A сесиите на живо.

  Сесията ще се проведе на живо чрез live streaming в платформата на Finance Academy на 23 септември от 19:00 часа.

  Вашите въпроси и коментари можете да задавате в Slido с код MANAGEMENT1.

  ЛИНК към Sli.do 

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Въведение в бизнес мениджмънта и управлението на проекти

  • Какво представлява бизнес мениджмънта
  • Кои са основните елементи на бизнес мениджмънта
  • Какво представлява управлението на проекти

  Продължителност на лекциите - 60 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - MANAGEMENT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Стилове и подходи на бизнес управление

  • Видове управленски стилове
  • Прилики и разлики между стиловете
  • Употреба на различните стилове
  • Различни управленски подходи

  Продължителност на лекциите - 55 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - MANAGEMENT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Стратегическо управление и вземане на решения

  • Какво представлява стратегическото управление
  • Кои са основните етапи на стратегическото управление
  • Какви видове стратегии има
  • Кои са основните инструменти за стратегическо управление и вземане на решения

  Продължителност на лекциите - 50 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - MANAGEMENT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Разработване на процеси в организацията

  • Какво представляват бизнес процесите
  • Кои са основните видове бизнес процеси
  • Кои са етапите при формулирането на бизнес процеси
  • Кои са инструментите за разработване и оптимизиране на бизнес процеси

  Продължителност на лекциите - 55 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - MANAGEMENT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Създаване, мониториране и модифициране на KPI и OKR

  • Какво е KPI
  • Как се формулира KPI
  • Какво е OKR
  • Как се формулира OKR
  • Разлика между KPI и OKR

  Продължителност на лекциите - 60 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - MANAGEMENT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Първа Q&A сесия с Антоан Шотаров на 2 октомври (сряда) от 19 часа

  Първата Q&A сесия с Антоан Шотаров цели да отговори на въпросите в Sli.do, свързани с учебния материал до момента.

  След това ще можете да зададете въпроси на живо към лектора.

  Срещата ще се проведе онлайн на живо на 2 октомври (сряда) от 19:00. Можете да задавате вашите въпроси в slido с код MANAGEMENT1.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Работа с данни

  • Какво представлява анализът на данни
  • Какви видове данни има
  • Какви инструменти за анализиране на данни се използват
  • Примери и демонстрация

  Продължителност на лекциите - 35 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - MANAGEMENT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Създаване на роли в организацията

  • Значение на ролите
  • Дефиниране 
  • Етапи при управлението на ролите
  • Инструменти за управление на ролите

  Продължителност на лекциите - 35 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - MANAGEMENT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Стартиране на проект

  • Кои са етапите при иницииране на проект
  • Как се определя необходимия екип за даден проект
  • Как се определя необходимия бюджет
  • Как се мотивират членовете на екипа

  Продължителност на лекциите - 50 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - MANAGEMENT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Разработване на Pitch Deck и умело презентиране на проект

  • Какво е Pitch Deck
  • Как се създава въздействаща презентация
  • Кои са основните принципи при презентиране на идея

  Продължителност на лекциите - 37 минути

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - MANAGEMENT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Подготовка за изпит

  В тази сесия лекторът ще мине през въпросите от практическата част на изпита и ще даде насоки за пъпълването и. 

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Втора Q&A сесия с Антоан Шотаров на 9 октомври (сряда) от 19 часа

  Втората Q&A сесия с Антоан Шотаров цели да отговори на въпросите в Sli.do, свързани с учебния материал до момента.

  След това ще можете да зададете въпроси на живо към лектора.

  Срещата ще се проведе онлайн на живо на 9 октомври (сряда) от 19:00. Можете да задавате вашите въпроси в slido с код MANAGEMENT1.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Редовен изпит - Бизнес мениджмънт и управление на проекти - 26 и 27 октомври

  Финалната оценка за този курс се формира от теоретичен изпит и практическа задача.

  Теоретичният изпит ще се проведе на 26-ти и 27-ми октомври 2024г., като може да го стартирате най-рано в 08:00 часа на 26-ти октомври и най-късно в 21:59 часа на 27-ми октомври.

  След стартиране ще разполагате с 60 минути. Състои се от 20 въпроса от затворен тип, с един верен отговор.

  Практическият проект формира основна част от оценката. Ще бъде прикачен към тази тема в  началото на обучението и трябва да бъде предаден до 23:59 часа на 27 октомври.

  В рамките на обучението курсистите получават домашни работи, които са част от практическата задача и играят роля на подготовка за проекта. Моля, не изпращайте домашните по имейл. 

  Всеки курсист ще получи оценка и обратна връзка на предадения проект в рамките на между 2 и 4 седмици.

  Задачите изпращайте чрез бутона "Прати URL" по-долу.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Поправителен изпит - Бизнес мениджмънт и управление на проекти - 16 и 17 ноември

  Поправителният изпит ще се проведе на 16 и 17 ноември, като се състои от практическа и теоретична част.

  Периодът, в който теоретичната част може да се стартира е от 8:00 часа на 16 ноември до 21:59 часа на 17 ноември.

  Практическият проект формира основна част от оценката. Ще бъде прикачен към тази тема в началото на обучението и трябва да бъде предаден до 23:59 часа на 17 ноември.

  Всеки курсист ще получи оценка и обратна връзка на предадения проект в рамките на между 2 и 4 седмици.

  Задачите изпращайте чрез бутона "Прати URL" по-долу.

  ВАЖНО: За явяването на поправителен изпит се заплаща такса в размер на 20 лева (независимо от това, дали сте се явили на редовен изпит или не).

  Ще получите допълнителна информация за поправката, седмицата преди изпита.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

Виж всички теми

За кого е подходящ курсът?

Курсът „Бизнес мениджмънт и управление на проекти“ е предназначен за всички, които искат да подобрят своите управленски умения и да разберат как да постигнат по-голям успех в бизнеса. Обучението е подходящо за хора, които желаят да се развиват като мениджъри и ръководители, както и за предприемачи, които търсят практически знания и инструменти за структуриране и управление на свой собствен бизнес. Курсът ще е полезен и за проектни мениджъри, които желаят да подобрят своите умения в управлението на проекти и да научат как да използват ефективни инструменти.

Как мога да се запиша?

За да се запишете, кликнете ТУК или бутона "ЗАПИШИ СЕ" и следвайте стъпките. След успешно заплащане на таксата, Вие ще бъдете записани за обучението.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването в курса е отворено до 23 септември. Обучението стартира на 23 септември 2024 г., а занятията ще се провеждат на запис, като ще бъдат проведени няколко Q&A сесии на живо.  Подробен график на занятията можете да откриете в раздел "Теми".

Как и къде ще се провеждат занятията?

Обучението ще бъде на запис. Видеата и учебните ресурси ще бъдат достъпни на 23 септември от страницата на курса. Ще бъдат проведени няколко Q&A сесии на живо с преподавателя, на които курсистите ще могат да задават въпроси и да се разглеждат по-сложните неща от материала.

Какво представлява изпитът и кога ще се проведе?

Изпитът ще се проведе онлайн и се състои от теоретична и практическа част. Практическата част ще бъде под формата на практическа задача и ще се проведе на 26 и 27 октомври, а теоретичната част ще бъде под формата на тест, който ще се състои отново на 26 и 27 октомври.

Ще получа ли сертификат след изпита?

След преминаване на изпита, ще придобиете сертификат от Finance Academy, ако получите оценка над Мн. добър 5.00 от практическата част, а също така ще имате възможност да получите държавно признато "Удостоверение за професионално обучение", валидно в целия Европейски съюз. Изискванията за получаване на удостоверение можете да разгледате ТУК.

Колко струва обучението в курса и какво включва?


Онлайн ранно записване до 13 септември

200 лева

Онлайн обучение с видеа на запис

Доживотен достъп до видео записите и учебните ресурси

Помощ от ментор за усвояване на учебния материал

Явяване на изпит и сертификат

Антоан Шотаров

Преподавател

Д-р Антоан Шотаров е предприемач и университетски преподавател. Притежава докторска степен по икономика за изследване свързано с влиянието на иновациите върху конкурентоспособността. През последните няколко години Антоан участва в създаването и управлява няколко успешни компании, сред които се отличава софтуерната фирма Донатикс, която е попадала в класацията на Business Insider за най-добри ИТ компании в България и нейни клиенти са фармацевтичните гиганти Байер, Санофи, Байерсдорф, както и Световната здравна организация.

Бизнес мениджмънт и управление на проекти - септември 2024

Начало: 23 септември 2024
4 седмици
1 кредита
Fundamentals
Запиши се
Бизнес мениджмънт и управление на проекти - септември 2024 Запиши се
Бизнес мениджмънт и управление на проекти - септември 2024

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."