Курс Данъчно облагане при акции и ETF-и - май 2024 - Finance Academy
Loading...
курс

Данъчно облагане при акции и ETF-и - май 2024

Умения, които ще придобиеш

  • Разбиране как се облагат доходи от акции и ETF-и
  • Разбиране на данъчните закони и разпоредби в България
  • Разбиране на начините за изчисляване на печалбите и загубите от сделки с акции

Теми

За кого е подходящ курсът?

Курсът "Данъчно облагане при акции и ETF-и" е подходящ за всеки, който се интересува от инвестиране в акции и ETF и иска да придобие представа за данъчните последици от тези инвестиции. Той е особено подходящ за инвеститори, които искат да изградят дългосрочен инвестиционен портфейл и искат да се уверят, че са в крак със законодателството. 
За преминаването на този курс не се изискват предварителни познания по данъчно право или инвестиционни принципи, което го прави достъпен за начинаещи, които искат да научат повече за инвестирането в акции и ETF-и. 

Как мога да се запиша?

Курсът е част от модул "Финансови пазари" и не може да бъде записан отделно. Модулът има за цел да даде на обучаващите се цялостна представа за финансовите пазари, включително за това как функционират, как курсистите могат да инвестират в тях и как могат да изградят диверсифициран инвестиционен портфейл. Можете да се запишете от ТУК.

Кога стартира курсът?

Обучението стартира на 27 май 2024 г., а занятията ще се провеждат на запис. Подробен график на занятията можете да откриете в раздел "Теми".

Как и къде ще се провеждат занятията?

Обучението ще бъде на запис. Видеата и учебните ресурси ще бъдат достъпни на 27 май от страницата на курса. Курсистите ще могат да гледат лекциите в удобно за тях време. Какво включва обучението?

Онлайн

Онлайн обучение с видеа на запис

Доживотен достъп до видео записите и учебните ресурси

Помощ от ментор за усвояване на учебния материал

Николай Такиев

Преподавател

Николай Такиев е магистър по „Счетоводство и бизнес анализ“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Пред периода 2017-2019 г. работи като счетоводител в компания, която е специализирана в счетоводното обслужване на управляващи дружества, договорни фондове и инвестиционни посредници. От началото на 2020 г. стартира дейност като счетоводител на свободна практика с разнообразно портфолио от клиенти, извършващи дейност в различни сектори на икономиката. През 2020 г. Николай става част от екипа на най-големия професионален сайт за счетоводство в България – portalschetovodstvo.bg като автор на статии, свързани с данъци и счетоводство. През същата година Николай започва да се занимава активно с преподаване на счетоводство и данъци като води, както цялостни професионални програми по счетоводство, така и отделни семинари на редица теми.

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."