Курс Въведение в счетоводството - октомври 2024 - Finance Academy
Loading...
курс

Въведение в счетоводството - октомври 2024

Начало Начало: 01 октомври 2024
продължителност 4 седмици
кредити 3 кредита
Basics
Запиши се
Въведение в счетоводството - октомври 2024 Запиши се

Умения, които ще придобиеш

 • Работа със счетоводни документи
 • Познаване на счетоводните принципи
 • Разпознаване и класифициране на активи
 • Работа със счетоводни сметки
 • Осчетоводяване на сделки
 • Разбиране на същността на данъците

Теми

 • Ресурси

  Обучението "Въведение в счетоводството" е уводно за програмата по Счетоводство и данъци.

  Лекциите в рамките на курса се провеждат вторник и четвъртък от 19:00 на живо в рамките на 4 седмици (от 1 октомври до 24 октомври).

  Всички участници имат възможност да се запишат за изпит и да получат грамота, която удостоверява знанията им по материята на 2 и 3 ноември.

 • Въведение в счетоводството

  Лекцията ще се проведе на 1 октомври (вторник) от 19 часа.

  • Счетоводството като дейност
  • Клонове на счетоводството
  • Счетоводни документи
  • Счетоводни принципи

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - ACCOUNTING2

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Активи на предприятието

  Лекцията ще се проведе на 3 октомври (четвъртък) от 19 часа.

  Същност на активите. Класификация
  • Дълготрайни (нетекущи) активи
  • Краткотрайни (текущи) активи
  • Амортизация на активите

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - ACCOUNTING2

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Собствен капитал и пасиви на предприятието

  Лекцията ще се проведе на 8 октомври (вторник) от 19 часа.

  • Същност на собствения капитал
  • Същност на пасивите (задълженията) 
  • Структура на собствения капитал
  • Видове пасиви (задължения) на предприятието

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - ACCOUNTING2

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Стопански операции. Счетоводни сметки. Сметкоплан

  Лекцията ще се проведе на 10 октомври (четвъртък) от 19 часа.

  • Видове стопански операции
  • Счетоводни сметки – същност и видове
  • Сметкоплан на предприятието
  • Стопански операции с активи и пасиви

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - ACCOUNTING2

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Разходи на предприятието

  Лекцията ще се проведе на 15 октомври (вторник) от 19 часа.

  • Същност на разходите
  • Видове разходи на предприятието
  • Стопански операции, в които участват разходи
  • Осчетоводяване на сделки по покупки

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - ACCOUNTING2

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Приходи на предприятието

  Лекцията ще се проведе на 17 октомври (четвъртък) от 19 часа.

  • Същност на приходите
  • Видове приходи на предприятието
  • Стопански операции, в които участват приходи
  • Осчетоводяване на сделки по продажби

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - ACCOUNTING2

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Данъци и данъчно облагане

  Лекцията ще се проведе на 22 октомври (вторник) от 19 часа.

  • Същност на данъците
  • Облагане с ДДС
  • Корпоративно облагане
  • Осчетоводяване на стопански операции с ДДС и корпоративен данък

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - ACCOUNTING2

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Годишни финансови отчети

  Лекцията ще бъде проведена на 24 октомври (четвъртък) от 19 часа.

  • Същност на годишния финансов отчет
  • Компоненти на годишния финансов отчет
  • Счетоводни регистри – оборотна ведомост, главна книга хронологична ведомост, счетоводен амортизационен план

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do - ACCOUNTING2

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Подготовка за изпит. Представяне на програмата "Счетоводство и данъци"

  Допълнителна сесия, посветена на подготовката за изпит и цялостната програма по "Счетоводство и данъци", която стартира след края на уводния курс.

  Всеки може да зададе своите въпроси в sli.do и да получи повече информация за изпита, програмата, лекциите и лекторите.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Редовен Изпит - Въведение в счетоводството - 2 и 3 ноември

  Изпитът ще се проведе на 2 и 3 ноември, като може да го стартирате най-рано в 10:00 часа на 2 ноември и най-късно в 21:59 часа на 3 ноември.

  След стартиране ще разполагате с 2 часа. Състои се от 40 въпроса от затворен тип, с един верен отговор.
  Веднъж започнат, изпитът трябва да бъде завършен в рамките на 120 минути. 

 • Поправителен изпит - Въведение в счетоводството - 9 и 10 ноември

  Втората дата и поправка, ще се проведе на 9 и 10 ноември, като можете да стартирате изпита най-рано в 10:00 часа на 9 ноември и най-късно в 21:59 часа на 10 ноември. След стартиране ще разполагате с 2 часа. Състои се от 40 въпроса от затворен тип, с един верен отговор.
  Явяването на втората дата е безплатно за всички, заплатили изпита. 
Виж всички теми

За кого е подходящ курсът?

Обучението е подходящо за напълно начинаещи, които имат интерес да научат повече за счетоводната професия и да преценят дали тя е подходящ избор за тяхното бъдещо професионално развитие. Курсът би бил полезен и на настоящи студенти по счетоводство, финансови мениджъри, начинаещи практикуващи счетоводители, собственици или управители на бизнес, които имат желание да повишат своето ниво на знания и самостоятелност във взимане на финансови решения. Обучението е подходящо и за всички, които искат да запишат цялостната програма по Счетоводство и данъци във Finance Academy.

Как мога да се запиша?

За да се запишете, кликнете ТУК или бутона "ЗАПИШИ СЕ" и следвайте стъпките.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването в курса е отворено до 1 октомври. Обучението стартира на 1 октомври 2024г., а занятията ще се провеждат на живо, като ще бъдат провеждани в платформата на Finance Academy. Подробен график на занятията можете да откриете в раздел "Теми".

Как и къде ще се провеждат занятията?

Обучението ще бъде на живо. Първата лекция ще се проведе на 1 октомври от страницата на курса. Занятията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 19 часа като ще бъде направен запис на лекциите, който да можете да гледате и в удобено за вас време.

Какво представлява изпитът и кога ще се проведе?

Изпитът ще се проведе онлайн и се състои от теоретична част, която ще бъде под формата на тест, който ще се състои на и 3 ноември.

Ще получа ли грамота след изпита?

След преминаване на изпита, ще придобиете грамота от Finance Academy, ако получите оценка над Мн. добър 5.00, а също така ще имате възможност да получите държавно признато "Удостоверение за професионално обучение", валидно в целия Европейски съюз. Изискванията за получаване на удостоверение можете да разгледате ТУК.

Колко струва обучението в курса и какво включва?

Онлайн

Безплатен

Онлайн обучение на живо

Достъп до записите на лекциите, които да гледате в удобно за вас време

Доживотен достъп до видео записите и учебните ресурси

Достъп до затворена Facebook група с курсистите

Участие в общост от бъдещи и настоящи счетоводители

Изпит

Явяване на редовен изпит и издаване на грамота

50 лв. до 10 октомври 2024 г.
100 лв. от 11 октомври до 31 октомври 2024 г.

Въведение в счетоводството - октомври 2024

Начало: 01 октомври 2024
4 седмици
3 кредита
Basics
Запиши се
Въведение в счетоводството - октомври 2024 Запиши се
Въведение в счетоводството - октомври 2024

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."