fbpx

Програма по

Инвестиции и лични финанси

Цялостна програма по основи на финансите и инвестиции за неспециалисти.
Учете чрез достъпен език и примери от практици и експерти.

Нашите лектори са част от

Потопи се в света на инвестициите

Цялостната програма по Инвестиции и лични финанси на Finance Academy е създадена с цел да обясни на достъпен език как функционира светът на инвестициите и как да структурираме разумно личните си финанси.

Всички курсисти, които запишат програмата, преминават през серия от онлайн курсове и лекции на различни теми от сферата на инвестициите и финансите и получават достъп до допълнителни образователни ресурси и гост-лектори от успешни компании, които споделят своите знания и умения. По този начин се изгражда цялостен подход за натрупване на изцяло практически и приложими в реални условия знания.

Курсистите изграждат цялостен поглед върху света на финансите и тяхното управление, без да се застъпват теми с високорискови инвестиции. Програмата е подходяща за хора с малък или без опит, които искат да взимат информирано решение за бъдещето си, базирано на опит и достоверни източници.  

Програмата преминава през игрови формати, практически тестове и проекти, които развиват аналитичната мисъл и лидерските умения на курсистите.

Предимства на програмата

За кого е подходяща програмата?

  • Хора, които искат да разберат как работят различните видове инвестиции, за да повишат доходите си.
  • Професионалисти с добри доходи, които имат ниско или средно ниво на знания относно инвестициите и управлението на финансовите си активи и търсят постигане на по-добър стандарт на живот
  • Хора, които обмислят покупка на недвижимо имущество и искат да научат тънкостите на такава сделка..
  • Професионалисти, които търсят ефективно решение за оптимизация на личните и семейните си финанси с цел постигане на по-висок стандарт на живот.
  • Студенти, които търсят допълнение към теоретичното обучение в университета и искат да получат знания от практиката от успешни представители на бизнеса

Курс:

Описание:

Умения:

Основи на инвестициите

Курсът „Основи на инвестициите“ е напълно безплатен и ще запознае курсистите с различните видове инвестиционни инструменти и с фундаментите на лично инвестиционно планиране.

Водещ лектор: Георги Вулджев, 

Гост-лектор: Даниела Бобева, Борис Павлов

Начална дата: 10 МАРТ 2021

 

Ефективно управление на лични и семейни финанси

Курсът „Лични и семейни финанси“ предоставя основни стратегии за управление на финансовите средства. Курсистите ще разберат как ефективно да изпълняват целите си с наличните ресурси и ще разгледат възможни казуси в едно домакинство от двама и повече души. Целта е изграждането на съзнателно отношение към личните финансови средства. 

Водещ лектор: Сара Божинова

Гост-лектор: Даниела Бобева

Начална дата: 21 АПРИЛ 2021

Анализ и инвестиции в недвижими имоти

Курсът „Анализ и инвестиции в недвижими имоти“ ще разкрие всички аспекти на сделките с имоти. След него курсистите ще могат да изготвят анализ на инвестиционния анализ на даден имот, да отчитат всички стъпки и разходи по дадена сделка и да взимат обективни решения при избор на имот. Курсът завършва с проект, който може да се превърне в реална покупко-продажба.

Водещ лектор: Борис Павлов

Гост-лектор: Нотариус

Начална дата: 17 МАЙ 2021

Изграждане и изпълнение на инвестиционна стратегия

Този курс ще ви научи на най-важните аспекти на инвестирането – планиране, изграждането и поддържането на дългосрочен инвестиционен портфейл. Именно това е ключът към  успех в света на инвестициите и гарантира дългосрочна финансова сигурност.

Водещ лектор: Георги Вулждев

Начало на курса: 14 ЮНИ 202

Застраховки и застрахователно дело

Курсът „Застраховки и застрахователно дело“ ще разгледа основните аспекти на застраховките в светлината на личните и бизнес финансите. Курсът представлява ефективна подготовка за полагането на изпит пред КФН за лиценз. 

Водещ лектор: Анелия Ангелова

Начало на курса: 12 ЮЛИ 2021

Инвестиции в акции

Курсът „Инвестиции в акции“ ще разгледа фундаментите на оценка и анализ на акциите на различни компании. В този курс ще научите кои са ключови фактори за най-популярния инвестиционен актив, който формира основен дял в портфейла на повечето инвеститори.

Водещ лектор: Георги Вулджев

Начало на курса: 02 АВГУСТ 2021

Дипломиране

Курсистите имат възможност да тестват придобитите знания като анализират и оценят бизнес проектите на курсисти от „Бизнес и предприемачество“.

Финалният изпит обхваща теми от всички курсове и знания, които курсистът е придобил в рамките на програмата.

СЕПТЕМВРИ 2021

0 Курсисти
Приемът в програмата е лимитиран

Защо да запиша: