Счетоводство и данъци - ноември 2023 - Finance Academy
Loading...
модул

Счетоводство и данъци - ноември 2023

5 курса в модула
5 кредита

Курсове в модула

Умения, които ще придобиеш

 • Работа със счетоводни документи
 • Осчетоводяване на финансови и нефинансови активи
 • Изчисляване и отчитане на амортизациите
 • Отчитане на пасивите
 • Отчитане на приходите и разходите
 • Познаване основите на облагането с ДДС в България
 • Разлочаване различното ДДС третиране при отделните видове търговски сделки
 • Изготвяне справки-декларации и дневници по ЗДДС
 • Решаване на разнообразни ДДС казуси
 • Познаване на правилата за документиране на различните видове търговски сделки
 • Определяне данъчен финансов резултат за облагане с корпоративен данък
 • Решаване разнообразни казуси, свързани с корпоративното облагне
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация за юридически лица
 • Познаване на основите на корпоративното облагане в България
 • Познаване на различните видове данъци, с които се облагат предприятията в България
 • Познаване основните видове доходи на физическите лица
 • Познаване видовете данъци, с които се облагат физическите лица
 • Познаване на данъчните облекчения, чрез които физическите лица могат да оптимизират своето данъчно облагане
 • Умения за самостоятелно попълване своите годишни данъчни декларации
 • Познаване на структурата на Годишния финансов отчет
 • Анализ на финансовите отчети
 • Коригиране и отчитане на счетоводни грешки
 • Разбиране на основни правила за изготвяне на финансови отчети
Виж още

За кого е подходяща цялостната програма?

Програмата е подходяща за напълно начинаещи, които се интересуват от сферата на счетоводството, но не знаят как да стартират. Професионалисти с познания по оперативно счетоводство, както и студенти по счетоводство и финанси. Програмата ще бъде полезна както за начинаещи счетоводители, които се интересуват от практика и примери на достъпен език така и за хора, които притежават малък или среден бизнес или са финансови мениджъри и управители.

Как мога да се запиша?

За да се запишете, кликнете ТУК или бутона "ЗАПИШИ СЕ" и следвайте стъпките. След успешно заплащане на таксата, Вие ще бъдете записани за обучението.

Докога мога да се запиша и кога стартира цялостната програма?

Записването в модулa е отворено до 24 ноември 2023. Обучението стартира на 28 ноември 2023 г., а занятията ще се провеждат онлаън на живо, като ще бъдат достъпни и на запис след всяка лекция. Подробен график на занятията можете да откриете в раздел "Теми".

Как и къде ще се провеждат занятията?

Обучението ще бъде онлайн на живо. Лекциите ще се провеждат онлайн всеки вторник и четвъртък. Видеата и учебните ресурси ще бъдат достъпни и на запис след провеждане на лекцията.

Колко струва обучението в цялостната програма и какво включва?

Онлайн

680 лв.

Онлайн обучение с видеа на запис

Доживотен достъп до видео записите и учебните ресурси

Помощ от ментор за усвояване на учебния материал

Достъп до 1 затворена Facebook група с курсистите

Явяване на изпити и сертификати

При записване за цялостната програма спестявате приблизително 40% от цената на отделните курсове в него

ВАЖНО: Имате възможност да заплатите цялата такса от 680 лева или да го направите на 2 равни вноски по 360 лева (общо 720 лева). Срокът за плащане на II-рата вноска от таксата е 5 януари 2024 г. При неосъществяване на плащането за 2-ра вноска, достъпът до всички обучения в модула ще бъде преустановен.

Николай Такиев

Преподавател

Николай Такиев е магистър по „Счетоводство и бизнес анализ“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Пред периода 2017-2019 г. работи като счетоводител в компания, която е специализирана в счетоводното обслужване на управляващи дружества, договорни фондове и инвестиционни посредници. От началото на 2020 г. стартира дейност като счетоводител на свободна практика с разнообразно портфолио от клиенти, извършващи дейност в различни сектори на икономиката. През 2020 г. Николай става част от екипа на най-големия професионален сайт за счетоводство в България – portalschetovodstvo.bg като автор на статии, свързани с данъци и счетоводство. През същата година Николай започва да се занимава активно с преподаване на счетоводство и данъци като води, както цялостни професионални програми по счетоводство, така и отделни семинари на редица теми.

Счетоводство и данъци - ноември 2023

5 курса в модула
5 кредита
Счетоводство и данъци - ноември 2023
Счетоводство и данъци - ноември 2023