Курс Въведение в счетоводството - февруари 2024 - Finance Academy
Loading...
курс

Въведение в счетоводството - февруари 2024

Умения, които ще придобиеш

  • Работа със счетоводни документи
  • Познаване на счетоводните принципи
  • Разпознаване и класифициране на активи
  • Работа със счетоводни сметки
  • Осчетоводяване на сделки
  • Разбиране на същността на данъците

Теми

Виж всички теми

За кого е подходящ курсът?

Обучението е подходящо за напълно начинаещи, които имат интерес да научат повече за счетоводната професия и да преценят дали тя е подходящ избор за тяхното бъдещо професионално развитие. Курсът би бил полезен и на настоящи студенти по счетоводство, финансови мениджъри, начинаещи практикуващи счетоводители, собственици или управители на бизнес, които имат желание да повишат своето ниво на знания и самостоятелност във взимане на финансови решения. Обучението е подходящо и за всички, които искат да запишат цялостната програма по Счетоводство и данъци във Finance Academy.

Как мога да се запиша?

За да се запишете, кликнете ТУК или бутона "ЗАПИШИ СЕ" и следвайте стъпките.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването в курса е отворено до 13 февруари. Обучението стартира на 13 февруари 2024г., а занятията ще се провеждат на живо, като ще бъдат провеждани в платформата на Finance Academy. Подробен график на занятията можете да откриете в раздел "Теми".

Как и къде ще се провеждат занятията?

Обучението ще бъде на живо. Първата лекция ще се проведе на 13 февруари от страницата на курса. Занятията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 19 часа като ще бъде направен запис на лекциите, който да можете да гледате и в удобено за вас време.

Какво представлява изпитът и кога ще се проведе?

Изпитът ще се проведе онлайн и се състои от теоретична част, която ще бъде под формата на тест, който ще се състои на 16 и 17 март.

Ще получа ли сертификат след изпита?

След преминаване на изпита, ще придобиете грамота от Finance Academy, ако получите оценка над Мн. добър 5.00, а също така ще имате възможност да получите държавно признато "Удостоверение за професионално обучение", валидно в целия Европейски съюз. Изискванията за получаване на удостоверение можете да разгледате ТУК.

Колко струва обучението в курса и какво включва?

Онлайн

Безплатен

Онлайн обучение на живо

Достъп до записите на лекциите, които да гледате в удобно за вас време

Доживотен достъп до видео записите и учебните ресурси

Достъп до затворена Facebook група с курсистите

Участие в общост от бъдещи и настоящи счетоводители

Изпит

Явяване на редовен изпит и издаване на грамота

100 лв. до 29 февруари 2024 г.
150 лв. от 1 март до 14 март 2024 г.

Мирела Георгиева

Преподавател

Мирела Георгиева има бакалавърска степен по „Счетоводство“ от Университета по национално и световно стопанство (УНСС). По време на следването си започва да практикува като оперативен счетоводител в счетоводна кантора, обслужваща малки и средни предприятия. Впоследствие надгражда квалификацията си и с магистърска степен по „Одитинг“ в Университета по национално и световно стопанство. В момента има своя счетоводна кантора, обслужваща малки и средни предприятия в различни сфери на икономиката.

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."