Курс Инвестиции в Airbnb - май 2024 - Finance Academy
Loading...
курс

Инвестиции в Airbnb - май 2024

Умения, които ще придобиеш

 • Създаване на обява в Airbnb
 • Определяне на конкурентни и печеливши цени
 • Идентифициране на подходящи имоти за краткосрочни наеми
 • Управление на имоти
 • Прогнозиране на приходите

Теми

 • Ресурси

  Още няма описание за тази лекция

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Въведение в инвестициите в Airbnb

  • ИсториянаAirbnb
  • Airbnb днес
  • Предимстваи недостатъцина отдаванетона
  краткосроченнаем

  Продължителност на лекцията - 15 минути 

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Въпроси към лекторите може да задавате през трите седмици, в които трае обучението в sli.do с линк по-горе или с код ESTATE2024.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Създаване на listing и поддръжка на профила

  • Как да създадем профил в Airbnb
  • Ценообразуване
  • Поддръжка и SEO на профилите
  • Как изглежда един добър листинг

  Продължителност на лекцията - 30 минути 

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Въпроси към лекторите може да задавате през трите седмици, в които трае обучението в sli.do с линк по-горе или с код ESTATE2024.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Подходящи имоти за краткосрочно отдаване

  • Кои имоти са подходящи 
  • Как да направим добри снимки
  • Как да обзаведем имота
  • Оборудване на апартамента 

  Продължителност на лекцията - 30 минути 

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Въпроси към лекторите може да задавате през трите седмици, в които трае обучението в sli.do с линк по-горе или с код ESTATE2024.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Основни задължения

  • Комуникация с гости
  • Настаняване
  • Почистване 
  • Пране 
  • Зареждане с консумативи
  • Поддръжка 

  Продължителност на лекцията - 25 минути 

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Въпроси към лекторите може да задавате през трите седмици, в които трае обучението в sli.do с линк по-горе или с код ESTATE2024.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Прогнозирана доходност

  • Как да сметнем средни приходи
  • Какви са разходите
  • Очаквана нетна доходност 

  Продължителност на лекцията - 10 минути 

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Въпроси към лекторите може да задавате през трите седмици, в които трае обучението в sli.do с линк по-горе или с код ESTATE2024.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Q&A за курс "Инвестиции в Airbnb"

  Сесията с Невена Борисова цели да отговори на въпросите в Sli.do, свързани с учебния материал до момента.

  Очаквайте допълнителна информация за датата на провеждане! 

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Въпроси към лекторите може да задавате през трите седмици, в които трае обучението в sli.do с линк по-горе или с код ESTATE2024.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

Кога стартира курсът?

Обучението стартира на 7 май 2024 г., а занятията ще се провеждат на запис, като ще бъдат проведена Q&A сесия на живо. Подробен график на занятията можете да откриете в раздел "Теми".

Как и къде ще се провеждат занятията?

Обучението ще бъде на запис. Видеата и учебните ресурси ще бъдат достъпни на 7 май от страницата на курса. Ще бъде проведена Q&A сесия на живо с преподавателя, на която курсистите ще могат да задават въпроси и да се разглеждат по-сложните неща от материала.

Невена Борисова

Преподавател

Невена Борисова е магистър икономист от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), има над 10 години опит в компании, фокусирани върху управление и инвестиции в имоти за краткосрочен и дългосрочен наем. От 2019-та година е оперативен директор във Flat Manager, както и съосновател на Асоциацията за туристически имоти и иновации "АТИИ".

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."